[4 พ.ย. 60]ร่วมอนุโมทนาบุญกับสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา ที่นำโลงศพที่ได้รับมอบจากทางวัดหนองก๋ายไปใช้แก่ผู้ยากไร้

สมาคมรวมใจเวียงมะลิกาจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ได้รับโลงศพ
ในโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ของวัดหนองก๋าย
ก็ได้นำภาพและรายละเอียดการนำไปใช้ต่อมาให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน
และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายก็ได้รวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว

วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. เจ้าอาวาสวัดหาดชมพูติดต่อมายัง
น. ส. กมลพร พิจารย์ นายกสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา จ. เชียงใหม่
เพื่อขออนุเคราะห์โลงศพและผ้าห่อศพให้กับผู้เสียชีวิตที่ทางบ้านมีฐานะยากจน
คือนายอิ่นตะ ลุงออ อายุ 80 ปี เสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูง
โดยตั้งบำเพ็ญกุศลศพไว้ ณ วัดหาดชมพู