วัดหนองก๋ายจัดงานสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีชีวิตดี 2562 เข้าสู่ 2563 พิธีสวดนพเคราะห์พร้อมกำหนดการ

วัดหนองก๋าย ขอเชิญร่วมงาน สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี-พิธีสวดนพเคราะห์ เปิดรับโชคลาภ ปลดล็อครับทรัพย์สมบัติ เปิดรับความก้าวหน้าด้านการงาน เปิดรับอานิสงส์แห่งสุขภาพอันดีเยี่ยม รับสิ่งดีๆ รอบด้านตั้งแต่วินาทีแรกของปีใหม่ ๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

กำหนดการสวดมนต์ข้ามปี

เวลา ๑๙.๐๐ น. เปิดโรงทาน
เวลา ๒๐.๐๐ น. พิธีสวดนพเคราะห์ เปิดรับโชคลาภ ปลดล็อครับทรัพย์สมบัติ เปิดรับความก้าวหน้าด้านการงาน เปิดรับอานิสงส์แห่งสุขภาพอันดีเยี่ยม
อาศัยพระพุทธคุณปัดเป่าภัยพิบัติอันตรายและสิ่งอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวง ด้วยพิธีที่สมบูรณ์ถูกต้อง และยิ่งใหญ่ที่สุดตามฉบับของโบราณจารย์ พร้อมเปิดบูชาชุดสะเดาะเคราะห์เสริมสิริมงคล ให้แก่ทุกท่าน ชุดละ ๑๙๙ บาทให้แก่ตัวท่านเองและครอบครัว โดยสามารถมาร่วมพิธีได้ด้วยตัวเอง ณ.ลานพิธีวัดหนองก๋าย
เวลา ๒๒.๐๐ น. การแสดงพระธรรมเทศนา ปุจฉา วิสัชนา 2 ธรรมาสน์ แสดงธรรมโดย พระ ครูสถิตย์ ธรรมาวุธ เจ้าอาวาสวัดปางฮ่าง เจ้าคณะตำบลป่าแป๋ เขต ๒ และ พระปลัดจรัญ จันทะวังโส เจ้าอาวาสวัดบ้านช้าง
เวลา ๒๓.๓๐ น. เริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์ข้ามปี

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๗.๓๐ น. สร้างทานบารมีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร

เพื่อความต่อเนื่องในการสร้างบุญขอเชิญร่วมเป็นเจ้าตั้งโรงทานตลอดทั้งคืน-บูชาพระธรรม-บูชาชุดสะเดาะเคราะห์เสริมสิริมงคล
1 ปี 1 ครั้ง กับมหาอานิสงส์การสั่งสมบุญครบทุกประการ….

สามารถร่วมบุญผ่านบัญชี
ธ.กสิกรไทย สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชีวัดหนองก๋าย
บัญชีเลขที่ ๐๐๒-๑-๓๓-๖-๐๙-๒

สอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดหนองก๋าย ต. สันป่ายาง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่

โทร.(๐๕๓) ๓๗๔๐๙๕ ๓๗๔๐๙๖ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๓-๗๘๙-๓๖๔๒