คิดถึงบุญ คิดถึงวัดหนองก๋าย

พร้อมให้สั่งสมเสบียงบุญ มีทุนไปสู่พระนิพพาน

Watnonggai LIVE Video

ถ่ายทอดสดธรรมะจากสถานีวิทยุวัดหนองก๋ายอัพเดทล่าสุด

ทุกข่าวสารทุกกิจกรรมล่าสุดอยู่ที่นี่แล้ว