ประเพณีเตียวขึ้นดอย สรงน้ำพระพุทธบาทสี่รอย 23 มีนาคม 2567

เริ่มต้น ณ ลานครูบาศรีวิชัย หน้าวัดหนองก๋าย

Video ล่าสุดจากช่องของวัดหนองก๋าย

ร้านค้าวัตถุมงคลดูทั้งหมด

ธรรมะ ฟังธรรม เข้าถึงธรรม