ประเพณีเตียวขึ้นดอย สรงน้ำพระพุทธบาทสี่รอย 23 มีนาคม 2567

เริ่มต้น ณ ลานครูบาศรีวิชัย หน้าวัดหนองก๋าย

🟥– 4 มี.ค. 2567 มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน โลงศพ 20 โลง ผ้าดิบ 20 ผืน
🟥– 18 มี.ค. 2567 เทศบาลต.ห้วยทราย โลงศพ 20 โลง ผ้าดิบ 20 ผืน
🟥– 25 มี.ค. 2567 วัดศิริจันทาราม อ.แม่แตง โลงศพ 20 โลง ผ้าดิบ 20 ผืน
🟥– 29 มี.ค. 2567 วัดหนองบัวเมืองนิพพาน อ.แม่แตง โลงศพ 20 โลง ผ้าดิบ 20 ผืน

Video ล่าสุดจากช่องของวัดหนองก๋าย

ร้านค้าวัตถุมงคลดูทั้งหมด

ธรรมะ ฟังธรรม เข้าถึงธรรม