กำหนดส่งมอบโลงศพ เดือน ก.ค. 2567

-21 ก.ค. 2567 มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน โลงศพ 10 โลง ผ้าดิบ 10 ผืน
-29 ก.ค. 2567 วัดหนองบัว(เมืองนิพพาน) อ.แม่แตง  โลงศพ 20 โลง ผ้าดิบ 20 ผืน
– 30 ก.ค. 2567 อบต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โลงศพ 30 โลง ผ้าดิบ 30 ผืน
– 31 ก.ค. 2567 วัดวนคีรีบุญมาราม อ.เมือง จ.ลำปาง โลงศพ 10 โลง ผ้าดิบ 10 ผืน

Video ล่าสุดจากช่องของวัดหนองก๋าย

ร้านค้าวัตถุมงคลดูทั้งหมด

ธรรมะ ฟังธรรม เข้าถึงธรรม