กำหนดส่งมอบโลงศพ เดือน มิ.ย. 2567

24 มิ.ย. 2567 เทศบาลตำบลออนใต้ อ.สันกำแพง รับโลงศพ 20 โลง ผ้าดิบ 20 ผืน

29 มิ.ย. 2567 มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จ.ลำพูน จุดอ.ลี้ รับโลงศพ 60 โลง ผ้าดิบ 60 ผืน

Video ล่าสุดจากช่องของวัดหนองก๋าย

ร้านค้าวัตถุมงคลดูทั้งหมด

ธรรมะ ฟังธรรม เข้าถึงธรรม