ตารางส่งมอบพระสีวลี วัดหนองก๋าย

“พระสีวลี” เชื่อศรัทธากันมากว่าเป็น “พระผู้มีลาภสักการะมาก”

คาถาบูชา “พระสีวลี”

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

สีวะลี จะมะหะเถโร เทวะตานะระ ปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง

สะทา สีวะลี จะมะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง

สะทา สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ภะวันตุ เม

วัดหนองก๋าย ขอเชิญผู้ที่กำลังสั่งสมบุญมีความศรัทธาอันแน่วแน่มีความหวังจะให้ตัวเองและครอบครัวโชคดี ทำอะไรก็สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี สมดังหวังทุกประการ "สร้างพระสีวลี" เพื่อมอบให้กับวัดและหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งต่อบุญให้แก่ผู้ที่ร่วมบูชาสักการะต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

ศรัทธา ความเชื่อ “คนไทย” ที่มีต่อพระสีวลี นั้น กล่าวได้ว่าเป็นพระอรหันต์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางผู้มีลาภ เชื่อว่าหากผู้ใดได้บูชาพระสีวลีเถระแล้ว จะได้รับโชคลาภ เงินทอง ไหลมาเทมา

กองทุนหล่อพระ วัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย

สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08080-5

สำหรับผู้ที่ร่วมบุญแล้วต้องการใบอนุโมทนาบัตรของที่ระลึกต่างๆ สามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางการติดต่อต่างๆ จากด้านล่างได้ทันที

ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย

  • ติดต่อโดยตรงผ่านทาง ไลน์ออฟฟิเชียล วัดหนองก๋าย @watnonggai
  • วัดหนองก๋าย 99 ม. 4 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330
  • โทร.053-374095-6
  • โทรศัพท์มือถือ 0817656469 0837893642
  • เว็บไซต์ www.watnonggai.com
  • อีเมลล์ watnonggai@hotmail.com

Latest News