**หมายเหตุ**
ลิ้งค์รายการ
URL สมาคม สวทช.เชียงใหม่
http://radio14.plathong.net:7042
หรือ
http://103.13.31.69:8264
หรือ
http://43.254.133.120:8000/cmradiotv
หรือหรือเข้าเว็บสมาคมที่
http://www.cmradio-tv.com/radio
หรือ Link จากสถานีใกล้เคียงครับ
รายการจากวัดฝายหิน – http://www.faihin.org
รายการรักษาโรครักษาใจ – http://www.fm10425phutthamonthon.com
เสียงธรรมจากมหายาน – http://www.mahayan.org link winamp  http://radio244.servradio.com:8000
เพลินเพลงกับแพทย์ทางเลือก ปลอดโรค ปลอดกิเลส – www.kcsradio.net (084-0529343)รายการ พบหมอรามา – http://med.mahidol.ac.th/ramachannel/home/live
รายการ Cool Kids – ฟัง วิทยุ ออนไลน์ Home Radio 1 ลิ้งค์สำรอง วิทยุออนไลน์ Homeradio1
ฟังสบายสไตล์วุฒิชาติ – www.intakin.org (086-9713446) http://radio4.thzhost.com:8860/listen.pls (ก๊อบปี้ลิ้งค์ใส่ winamp)
เทียนส่องธรรม พระมหาสกุล  มหาวีโร –  http://radio4.thzhost.com:8860/listen.pls (ก๊อบปี้ลิ้งค์ใส่ winamp) สำรอง http://radio2.thzhost.com:4102/;stream กดเปิดหรือก๊อบใส่ winamp
สถานีวิทยุแสงธรรมส่องใจ – http://watpa.no-ip.org:8005/; (ก๊อบปี้ลิ้งค์ใส่ winamp) http://tak.watpa.net/
คนเมืองพร้าว เรดิโอ –  http://www.คนเมืองพร้าวเรดิโอ.com
รายการธรรมสัญจรนำสู่มวลชน ดำเนินรายการชโดย.พ.อ.ฒะนัฐ และคณะ – www.livebox.me/faihin
รายการจากพระอาจารย์มานพ – ลิ้งค์ตรง http://radio.portradiothai.com:6002/;stream.mp3 http://www.pra-manop.org/main.html
สาระธรรมก่อนเพล – www.watpagtangjalearn.com
ศีลธรรมนำสุขลิ้งค์ผ่าน Facebook LIVE – https://www.facebook.com/profile.php?id=100010198508733
เสียงธรรมจากวัดสวนป่าบ้านดอนยานาง – http://ohmi-design.com:9322/;?type=http&nocache=1 กดเปิดหรือก๊อบใส่ winamp
เสียงธรรมจากวัดนายโรง –https://radioth.net/fm94-75-watnairong/
เสียงธรรมจากวัดป่าจริยธรรม – http://www.watpa.net/
เสียงธรรมจากวัดสังฆทาน – http://www.fm9525.com/  หากไม่ติดก๊อบปี้ลิ้งค์นี้ใส่ winamp http://radio.dwebsalehost.com:9082/listen.pls
ศีลธรรมสำสุข พระใบฏีกาประเสริฐ ปสนฺโน – https://www.facebook.com/profile.php?id=100010198508733เพจอุทยานธรรมดงยาง – https://www.facebook.com/pradongyang/รายการพุทธานุภาพ พระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาส – https://www.facebook.com/tepvisut.tikavee
วัดมเหยงคณ์ สารธรรม – วัดมเหยงคณ์ สารธรรม | Facebook
พระมหาสมบัติ ชวนเมธี วัดผาบ่อง – วัดผาบ่อง ผาบ่อง | Facebook

เบอร์โทรศัพท์องค์แสดงธรรมะบรรยาย
พระปลัดจรัล จนฺทวํโส – 0816024592 LINE
หนานกรานต์  แสงกาบแก้ว – 084-3654916
พระอธิการบุญเป็ง – 087-1815231
พระสมศักดิ์  ปญฺญาวโร – 081-9196632 / 053-470823 
ตุ๊ลุงทวัส จกฺกกโร – 062-2531387
พระครูใบฏีกาประเสริฐ  ปสนฺโน – 0617912471
พระอธิการสถิตย์  สิริวิชโย – 081-9803610
สามเณร กิตติพงศ์ สูงศักดิ์ วัดหนองฮ่าง ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย โทร 062-0253817
หมอทรงวุฒิ – 084-5703316
ธรรมะเพื่อชีวิต ดร.ส่งเสริม แสงทอง – 089-997-8000
ธรรมะบ่ายสามโมง พระมหาสกุล มหาวีโร วัดผ้าขาว – 081-021024  http://radio4.thzhost.com/4020