ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้

ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ

ทุกคนสามารถร่วมบุญต่อได้ โดยการรับเป็นเจ้าภาพ 1 โลงเต็มๆ หรือสามารถร่วมบุญตามกำลังศรัทธาผ่านบัญชีธนาคารได้ทันที และชื่อของท่านและครอบครัวจะถูกนำไปร่วมพิธีสะเดาะห์เคราะห์ เสริมบารมี กันครบทุกคน

โลงศพ 1 โลงราคา 1,990 บาทและร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาพร้อมกับผ้าขาวดิบ ผืนละ 100 บาท

วัดหนองก๋าย 99 หมู่ที่ 4 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330
โทร. (053) 374311, 374095-6
มือถือ 0817656469 0837893642
 
รับใบอนุโมทนาบัตร รับพรได้ที่ ไลน์ออฟฟิเชียล @ watnonggai (มี @ ด้านหน้า)
watnonggai@hotmail.com รับพร รับใบอนุโมทนาบัตร

426047.jpg

กองทุนบริจาคโลงศพวัดหนองก๋าย

ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม

เลขที่บัญชี 087-2-07777-4

รวมการทำบุญโลงศพที่ผ่านมา

52 thoughts on “ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพรคุณโยม
    
   รัตน์

   พร้อมครอบครัวสบายดีนะ

   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ

   ๑๐๐ บาท

   จากคุณโยม

   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่

   ชัยมงคล วัดหนองก๋าย

   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
   ในสากลโลกนี้

   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ

   พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาล

   รักษาครอบครัวของคุณโยม

   ให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย

   ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง

   สุขภาพร่างกายแข็งแรง

   ปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่ง

   ไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย

   เงินทอง การค้าการขาย

   การตกลงสัญญาต่างๆทั้งใน

   และต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง

   มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุร

   กิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด

   ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น

   เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง

   ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่

   มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน

   ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน

   นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น

   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   ทุกประการด้วยเทอญ

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพรคุณโยม
    
   สุรชัย

   พร้อมครอบครัวสบายดีนะ

   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ

   ๔๐๐ บาท

   จากคุณโยม

   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่

   ชัยมงคล วัดหนองก๋าย

   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

   ในสากลโลกนี้

   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ
   พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาล
   รักษาครอบครัวของคุณโยม
   ให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย
   ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง
   สุขภาพร่างกายแข็งแรง
   ปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่ง
   ไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย
   เงินทอง การค้าการขาย
   การตกลงสัญญาต่างๆทั้งใน
   และต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง
   มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุร
   กิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด
   ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น
   เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง
   ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่
   มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน
   ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน
   นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น

   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   ทุกประการด้วยเทอญ

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพรคุณโยม
    
   ปุญญาภัส

   พร้อมครอบครัวสบายดีนะ

   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ

   ๙๙ บาท

   จากคุณโยม

   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่

   ชัยมงคล วัดหนองก๋าย

   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

   ในสากลโลกนี้

   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ
   พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาล
   รักษาครอบครัวของคุณโยม
   ให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย
   ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง
   สุขภาพร่างกายแข็งแรง
   ปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่ง
   ไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย
   เงินทอง การค้าการขาย
   การตกลงสัญญาต่างๆทั้งใน
   และต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง
   มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุร
   กิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด
   ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น
   เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง
   ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่
   มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน
   ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน
   นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น

   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   ทุกประการด้วยเทอญ

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพรคุณโยม 

   ปุญญาภัส

   พร้อมครอบครัวสบายดีนะ

   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ

   ๑๐๐ บาท

   จากคุณโยม

   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่

   ชัยมงคล วัดหนองก๋าย

   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

   ในสากลโลกนี้

   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ

   พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาล

   รักษาครอบครัวของคุณโยม

   ให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย

   ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง

   สุขภาพร่างกายแข็งแรง

   ปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่ง

   ไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย

   เงินทอง การค้าการขาย

   การตกลงสัญญาต่างๆทั้งใน

   และต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง
   มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุร
   กิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด
   ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น
   เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง
   ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่
   มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน
   ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน
   นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น

   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   ทุกประการด้วยเทอญ

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพร คุณโยม  ตติยา โปรยกระโทก พร้อมครอบครัวสบายดีนะ

   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ ๙๙๙ บาท 

   จากคุณโยม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล วัดหนองก๋าย

   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้

   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาลรักษาครอบครัวของคุณโยมให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่งไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย เงินทอง การค้าการขาย การตกลงสัญญาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุรกิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ ทุกประการด้วยเทอญ

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพร คุณโยม ขวัญ พร้อมครอบครัวสบายดีนะ
   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ ๑๐๐ บาท 
   จากคุณโยม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล วัดหนองก๋าย
   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้
   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาลรักษาครอบครัวของคุณโยมให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่งไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย เงินทอง การค้าการขาย การตกลงสัญญาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุรกิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ ทุกประการด้วยเทอญ

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพรคุณโยม 

   ณัฎฐา

   พร้อมครอบครัวสบายดีนะ

   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ

   ๑๐๐ บาท

   จากคุณโยม

   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่

   ชัยมงคล วัดหนองก๋าย

   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

   ในสากลโลกนี้

   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ

   พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาล

   รักษาครอบครัวของคุณโยม

   ให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย

   ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง

   สุขภาพร่างกายแข็งแรง

   ปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่ง

   ไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย

   เงินทอง การค้าการขาย

   การตกลงสัญญาต่างๆทั้งใน

   และต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง
   มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุร
   กิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด
   ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น
   เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง
   ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่
   มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน
   ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน
   นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น

   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   ทุกประการด้วยเทอญ

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพรคุณโยม 

   ขวัญ

   พร้อมครอบครัวสบายดีนะ

   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ

   ๗๗ บาท

   จากคุณโยม

   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่

   ชัยมงคล วัดหนองก๋าย

   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

   ในสากลโลกนี้

   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ

   พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาล

   รักษาครอบครัวของคุณโยม

   ให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย

   ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง

   สุขภาพร่างกายแข็งแรง

   ปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่ง

   ไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย

   เงินทอง การค้าการขาย

   การตกลงสัญญาต่างๆทั้งใน

   และต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง
   มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุร
   กิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด
   ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น
   เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง
   ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่
   มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน
   ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน
   นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น

   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   ทุกประการด้วยเทอญ

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพรคุณโยม 

   เบญจวรรณ

   พร้อมครอบครัวสบายดีนะ

   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ

   ๑๑๙ บาท

   จากคุณโยม

   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่

   ชัยมงคล วัดหนองก๋าย

   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

   ในสากลโลกนี้

   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ

   พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาล

   รักษาครอบครัวของคุณโยม

   ให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย

   ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง

   สุขภาพร่างกายแข็งแรง

   ปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่ง

   ไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย

   เงินทอง การค้าการขาย

   การตกลงสัญญาต่างๆทั้งใน

   และต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง
   มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุร
   กิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด
   ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น
   เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง
   ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่
   มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน
   ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน
   นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น

   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   ทุกประการด้วยเทอญ

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพรคุณโยม อัญชลี

    
   พร้อมครอบครัวสบายดีนะ

   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ

   ๑๐๐ บาท

   จากคุณโยม
   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่
   ชัยมงคล วัดหนองก๋าย
   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
   ในสากลโลกนี้
   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ
   พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาล
   รักษาครอบครัวของคุณโยม
   ให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย
   ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง
   สุขภาพร่างกายแข็งแรง
   ปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่ง
   ไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย
   เงินทอง การค้าการขาย
   การตกลงสัญญาต่างๆทั้งใน
   และต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง
   มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุร
   กิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด
   ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น
   เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง
   ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่
   มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน
   ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน
   นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น

   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   ทุกประการด้วยเทอญ

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพรคุณโยม 

   คนึงสุข แฮรี

   พร้อมครอบครัวสบายดีนะ

   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ

   ๒๐๐ บาท

   จากคุณโยม

   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่

   ชัยมงคล วัดหนองก๋าย

   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

   ในสากลโลกนี้

   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ

   พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาล

   รักษาครอบครัวของคุณโยม

   ให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย

   ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง

   สุขภาพร่างกายแข็งแรง

   ปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่ง

   ไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย

   เงินทอง การค้าการขาย

   การตกลงสัญญาต่างๆทั้งใน

   และต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง

   มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุร

   กิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด

   ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น

   เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง

   ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่

   มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน

   ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน

   นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น

   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   ทุกประการด้วยเทอญ

 1. Wongsuda says:

  ขอกุศลครั้งนี้ส่งผลให้บิดามารดาของข้าพเจ้า ญาติพี่น้อง ที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วก็ดี เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติและปัจจุบัน ขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุข โรคภัยอย่าได้มี สาธุ

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพรคุณโยม 

   Wongsuda

   พร้อมครอบครัวสบายดีนะ

   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ

   ๑๐๐ บาท

   จากคุณโยม
   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่

   ชัยมงคล วัดหนองก๋าย

   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

   ในสากลโลกนี้

   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ

   พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาล

   รักษาครอบครัวของคุณโยม

   ให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย

   ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง

   สุขภาพร่างกายแข็งแรง

   ปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่ง

   ไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย

   เงินทอง การค้าการขาย

   การตกลงสัญญาต่างๆทั้งใน

   และต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง

   มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุร

   กิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด

   ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น

   เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง

   ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่

   มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน

   ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน

   นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น

   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   ทุกประการด้วยเทอญ

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพรคุณโยม อ้อม ศิริพงษ์ ชัยมงคูณ

   พร้อมครอบครัวสบายดีนะ

   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ

   ๑๐๐ บาท

   จากคุณโยม

   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่

   ชัยมงคล วัดหนองก๋าย

   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

   ในสากลโลกนี้

   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ

   พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาล

   รักษาครอบครัวของคุณโยม

   ให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย

   ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง

   สุขภาพร่างกายแข็งแรง

   ปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่ง

   ไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย

   เงินทอง การค้าการขาย

   การตกลงสัญญาต่างๆทั้งใน

   และต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง

   มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุร

   กิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด

   ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น

   เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง

   ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่

   มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน

   ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน

   นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น

   จงพลันสำเร็จ

   จงพลันสำเร็จ

   จงพลันสำเร็จ

   ทุกประการด้วยเทอญ

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพรคุณโยม ประพันธ์ มีแก้วน้อย

   พร้อมครอบครัวสบายดีนะ

   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ

   ๑๐๐ บาท

   จากคุณโยม

   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่

   ชัยมงคล วัดหนองก๋าย

   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

   ในสากลโลกนี้

   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ

   พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาล

   รักษาครอบครัวของคุณโยม

   ให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย

   ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง

   สุขภาพร่างกายแข็งแรง

   ปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่ง

   ไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย

   เงินทอง การค้าการขาย

   การตกลงสัญญาต่างๆทั้งใน

   และต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง

   มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุร

   กิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด

   ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น

   เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง

   ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่

   มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน

   ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน

   นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น

   จงพลันสำเร็จ

   จงพลันสำเร็จ

   จงพลันสำเร็จ

   ทุกประการด้วยเทอญ

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพรคุณโยม 0632401007

   พร้อมครอบครัวสบายดีนะ

   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ

   ๑๐๐ บาท

   จากคุณโยม

   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่
   ชัยมงคล วัดหนองก๋าย
   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
   ในสากลโลกนี้
   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ
   พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาล
   รักษาครอบครัวของคุณโยม
   ให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย
   ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง
   สุขภาพร่างกายแข็งแรง
   ปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่ง
   ไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย
   เงินทอง การค้าการขาย
   การตกลงสัญญาต่างๆทั้งใน
   และต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง
   มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุร
   กิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด
   ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น
   เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง
   ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่
   มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน
   ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน
   นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น

   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   ทุกประการด้วยเทอญ

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพรคุณโยม 0632401007

   พร้อมครอบครัวสบายดีนะ

   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ

   ๑๐๐ บาท

   จากคุณโยม

   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่
   ชัยมงคล วัดหนองก๋าย
   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
   ในสากลโลกนี้
   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ
   พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาล
   รักษาครอบครัวของคุณโยม
   ให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย
   ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง
   สุขภาพร่างกายแข็งแรง
   ปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่ง
   ไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย
   เงินทอง การค้าการขาย
   การตกลงสัญญาต่างๆทั้งใน
   และต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง
   มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุร
   กิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด
   ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น
   เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง
   ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่
   มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน
   ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน
   นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น

   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   ทุกประการด้วยเทอญ

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพรคุณโยม ชนัญชิดา สายทองคำ

   พร้อมครอบครัวสบายดีนะ

   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ

   ๑๐๐ บาท

   จากคุณโยม

   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่
   ชัยมงคล วัดหนองก๋าย
   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
   ในสากลโลกนี้
   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ
   พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาล
   รักษาครอบครัวของคุณโยม
   ให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย
   ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง
   สุขภาพร่างกายแข็งแรง
   ปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่ง
   ไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย
   เงินทอง การค้าการขาย
   การตกลงสัญญาต่างๆทั้งใน
   และต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง
   มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุร
   กิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด
   ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น
   เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง
   ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่
   มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน
   ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน
   นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น

   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   ทุกประการด้วยเทอญ

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพรคุณโยม

   มุก

   พร้อมครอบครัวสบายดีนะ

   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ

   ๑๐๐ บาท

   จากคุณโยม

   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล วัดหนองก๋าย

   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

   ในสากลโลกนี้

   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ
   พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาล
   รักษาครอบครัวของคุณโยม
   ให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย
   ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง
   สุขภาพร่างกายแข็งแรง
   ปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่ง
   ไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย
   เงินทอง การค้าการขาย
   การตกลงสัญญาต่างๆทั้งใน
   และต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุรกิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น

   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   ทุกประการด้วยเทอญ

  • วัดหนองก๋าย says:

   เจริญพรคุณโยม ธนัชพร

   พร้อมครอบครัวสบายดีนะ

   ทางวัดได้รับปัจจัยบุญ ๑๐๐ บาท

   จากคุณโยม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
   พระบารมีองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล วัดหนองก๋าย
   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
   ในสากลโลกนี้
   จงมารวมกันเป็น ตบะ เดชะ
   พลวปัจจัยปกป้อง อภิบาล
   รักษาครอบครัวของคุณโยม
   ให้ ปลอดภัยจากภัยอันตราย
   ทั้งปวง มีความสุข สมหวัง
   สุขภาพร่างกายแข็งแรง
   ปราศจาก โรคา พยาธิ ขจัดสิ่ง
   ไม่ดีในชีวิตให้หมดไป ร่ำรวย
   เงินทอง การค้าการขาย
   การตกลงสัญญาต่างๆทั้งใน
   และต่างประเทศ ก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง มีผลกำไรราบรื่น ความคล่องตัวทางธุรกิจการงาน สมความปราถนา ไม่ติดไม่ขัด ไม่มีอุปสรรค ไม่ขัดสน หมดหนี้หมดสิ้น เงิน ทอง ไหล มาเทมา คู่ครองสมหวัง ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ มีแต่ความสำเร็จ ตลอดวัน ตลอดเดือน ตลอดปี มีสัมมาทิฎฐิ มีมรรคผลนิพพาน นึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้น
   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   จงพลันสำเร็จ
   ทุกประการด้วยเทอญ

 2. พีมรัก says:

  ร่วมอนุโมธนาบุญแล้วน่ะเจ้าค่ะขอให้ลูกหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้ลูกและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญสาธุ

 3. พีมรัก สั่งตนดี says:

  ร่วมอนุโมทนาบุญบริจาคทำบุญโลงศพเจ้าค่ะขอให้ลูกละครอบครัวหมดหนี้หมดสินหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญสาธุ

 4. เจนค่ะ says:

  นี่ก็ทำกับวัดนี้บ่อยๆค่ะถูกหวยก็ทำเรื่อยๆค่ะทำประจำค่ะบุญโลงศพแรงจริงบุญทำแล้วถูกหวยมีโชคมาบ่อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *