Author Archives: admin

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพน้ำดื่ม 600 ขวด มอบให้กับมูลนิธิพุทไธสวรรย์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง 10 เม.ย. 2567

บุญแห่งมหาเศรษฐี บุญนี้เศรษฐีเค้าชอบทำกัน ด้วยอานิสงส์น […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารของศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 11 เม.ย. 2567

มั่งมี มีกินมีใช้ไม่มีอดด้วยอานิสงส์แห่งการถวายภัตตาหาร […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสด เข้าโรงทานภัตาหารวัดหนองก๋าย 10 เม.ย. 2567

ถวายภัตตาหาร อานิสงส์ครอบจักรวาล ให้ทุกอย่างให้ชีวิต ให […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 40 โลง ผ้าดิบ 40 ผืนให้กับมูลนิธิพุทไธสวรรย์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง 10 เม.ย. 2567

บุญใหญ่เสริมแกร่งบารมี ให้กับเจ้าภาพทุกคน ที่ได้ร่วมกัน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารของศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 10 เม.ย. 2567

ยอดแห่งมหาทานบารมี มีกินมีใช้ ไม่มีอดร่วมกันอนุโมทนาบุญ […]

[9 เม.ย. 2567]โลงศพได้นำมาส่งที่วัดหนองก๋าย เตรียมส่งมอบต่อตลอดเดือน เมษายน แล้ว

โลงศพอีกชุดใหญ่ได้มาส่งที่วัดหนองก๋ายแล้ว พรุ่งนี้เราจะ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพน้ำดื่ม 1200 ขวด ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 9 เม.ย. 2567

หลังจากนี้ครอบครัวของผู้ร่วมถวายน้ำดื่ม 1,200 ขวด แด่พร […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 30 โลง ผ้าดิบ 30 ผืนให้กับกู้ภัยร่มฟ้าป่าซาง วัดปทุมสรารมณ์ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 9 เม.ย. 2567

ร่วมอนุโมทนาบุญ รับบุญเสริมดวงชะตากันให้ถ้วนหน้า กับการ […]

น้ำดื่ม 6,000 ขวด ที่เจ้าภาพได้ร่วมกันถวาย นำมาส่งที่วัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 9 เม.ย. 2567

น้ำดื่ม 500 แพ็คกว่า 6,000 ขวด ได้มาส่งที่วัดหนองก๋ายแล […]

[8 เม.ย. 2567]โลงศพได้นำมาส่งที่วัดหนองก๋าย เตรียมส่งมอบต่อตลอดเดือน เมษายน แล้ว

โลงศพได้ยอยมาส่งแล้วในตอนนี้ เตรียมความพร้อม สำหรับการส […]