Author Archives: admin

[26 พ.ย. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 27 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน พฤศจิกายน 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 27 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 26 พ.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]

วัดหนองก๋ายมอบผ้าดิบ 20 ผืนให้กับ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก จ.เชียงใหม่

วันนี้วัดหนองก๋ายได้มอบผ้าขาวดิบ 20 ผืน ให้กับ เทศบาลตำ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 25 พ.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสด สำปรับปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 24 พ.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]

[24 พ.ย. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน พฤศจิกายน 2565

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำดื่ม 600 ขวดสำหรับใช้ในงานบำเพ็ญกุศพศพ บ้านดอนเจียง

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำดื่ม 600 ขวด สำหรับใช้ในงาน […]

[24 พ.ย. 2565]อัพเดทล่าสุดงานเก็บรายละเอียดฐานบัวรอบอุโบสถพุทธคยาวัดหนองก๋าย

อัพเดทการก่อสร้างพระอุโบสถเจดีย์พุทธคยาวัดหนองก๋าย หลัง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 23 พ.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำดื่ม 240 ขวดสำหรับใช้ในงานประชุมคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำดื่ม 240 ขวด สำหรับใช้ในงาน […]