Author Archives: admin

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลง พร้อมผ้าขาวดิบ 20 ผืนให้กับ มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน 21 มี.ค. 2564

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญโลงศพ 20 โ […]

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพ 20 โลงเตรียมสำหรับส่งมอบต่อ 20 มี.ค. 2564

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรั […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 20 มี.ค. 2564

ขณะนี้มีพระภิกษุสงฆ์ 72 รูป ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 19 มี.ค. 2564

[อัพเดท 19 มี.ค. 2564] ขณะนี้มีพระภิกษุสงฆ์ 61 รูป ปฏิบ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 18 มี.ค. 2564

อานิสงส์การถวายภัตตาหาร1. เป็นการเพิ่มวาสนาบารมีในอนาคต […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 17 มี.ค. 2564

[อัพเดท 17 มี.ค. 2564] ขณะนี้มีพระภิกษุสงฆ์ 42 รูป ปฏิบ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 16 มี.ค. 2564

[อัพเดท 16 มี.ค. 2564] ขณะนี้มีพระภิกษุสงฆ์ 42 รูป ปฏิบ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 14 มี.ค. 2564

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ของศูนย์ป […]

วัดหนองก๋าย มอบพระสีวลี 1 องค์ให้กับวัดหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 11 มี.ค. 2564

โครงการ มหาโชค มหาลาภ มหาบารมี สร้างองค์พระสีวลี มอบองค […]