Author Archives: admin

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 21 ม.ค. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 3,000 ขวดให้กับอ.แม่แตง สำหรับใช้ในงานวิ่งการกุศล 2566

น้ำดื่มบุญเศรษฐี 3,000 ขวดนี้มอบให้กับอำเภอแม่แตง สำหรั […]

[19 ม.ค.2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 25 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน มกราคม 2566

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 25 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

[18 ม.ค.2565]วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 25 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน มกราคม 2566

วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 25 โลงที่ได้รับการร่วมบุ […]

[17 ม.ค. 2566]ภาพพิธีบวชพระ บวชฟรีในโครงการบวชพระฯ ของวัดหนองก๋าย

การบวชในโครงการของทางวัดหนองก๋ายนี้ “บวชฟรี” ไม่มีค่าใช […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับวัดสหกรณ์นิคมหัวงาน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

น้ำดื่มบุญเศรษฐี 600 ขวดนี้ถวายให้กับวัดสหกรณ์นิคมหัวงา […]

วัดหนองก๋ายรับมอบน้ำดื่มจำนวน 2,400 ขวดเตรียมพร้อมสำหรับการส่งมอบในงานบุญต่างๆ ต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมทำบุญน้ำดื่มผ่านบัญชีตามกำลังศรัทธา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับวัดศรีโสดา (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงใหม่

น้ำดื่มบุญเศรษฐี บุญนี้มีอานิสงส์แห่งความชุ่มเช่นทั้งคร […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 14 ม.ค. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 1,100 ขวดให้กับ 3 หน่วยงานสำหรับใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ

น้ำดื่มบุญเศรษฐี มีกินไม่มีหมด บุญนี้ 1,100 ขวด มอบให้ก […]