Category Archives: ข่าววัดหนองก๋าย

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจร รอบปิดโครงการ ณ วัดหนองก๋าย 29 ต.ค. 2566

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรในช่วงเข้าพรรษา จัดโดยคณะสงฆ์อำ […]

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกออกพรรษา ของวัดหนองก๋ายประจำปี 2566

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกออกพรรษา ของวัดหนองก๋ายปร […]

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 วัดบ้านปง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรในช่วงเข้าพรรษา จัดโดยคณะสงฆ์อำ […]

วัดหนองก๋ายอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบเครื่องยนต์ติดเรือให้กับกู้ภัยร่มฟ้าป่าซาง จ.ลำพูน

บุญติดสปีด พาเจ้าภาพทุกท่านข้ามผ่านสุดปลายทางแห่งธรรม ว […]

คณะสงฆ์อำเภอแม่แตงร่วมกับวัดหนองก๋ายมอบปัจจัยและสิ่งของให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านปอง ต.อินทขิล อ.แม่แตง

วัดหนองก๋าย ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง ระดมปัจจัย สิ่งขอ […]

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รพ.สต.บ้านออบ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรในช่วงเข้าพรรษา จัดโดยคณะสงฆ์อำ […]

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 วัดเมืองกื้ด ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรในช่วงเข้าพรรษา จัดโดยคณะสงฆ์อำ […]

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 อบต.สบเปิง อ.แม่แตง 22 ก.ย. 2566

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรในช่วงเข้าพรรษา จัดโดยคณะสงฆ์อำ […]

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 วัดสันป่าสัก (ศรีภูมินทร์) 14 ก.ย. 2566

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรในช่วงเข้าพรรษา จัดโดยคณะสงฆ์อำ […]

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 อบต.บ้านเป้า อ.แม่แตง 7 ก.ย. 2566

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรในช่วงเข้าพรรษา จัดโดยคณะสงฆ์อำ […]