Category Archives: ข่าววัดหนองก๋าย

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาฯ มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง 2 ท่านในหมู่บ้านหนองก๋าย ต.สันป่ายาง 18 ก.ย. 2564

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลวัดหนองก๋าย เป็ […]

ภาพพิธีแก้บนถวายแด่หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล วัดหนองก๋าย 18 ก.ย. 2564

เช้าวันนี้ 18 กันยายน 2564 ทางวัดหนองก๋ายได้มีเจ้าภาพที […]

รวมภาพพิธีสวดมนต์มหาสันติงหลวง ของวัดหนองก๋าย 16 ก.ย. 2564

สำหรับคนที่สนใจร่วมพิธี สามารถส่งชื่อ นามสกุล วันเดือนป […]

รวมภาพพิธีสวดมนต์มหาสันติงหลวง ของวัดหนองก๋าย 7 ก.ย. 2564

สำหรับคนที่สนใจร่วมพิธี สามารถส่งชื่อ นามสกุล วันเดือนป […]

วัดหนองก๋ายอนุโมทนาบุญกับนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอแม่แตงพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้ามาร่วมทำบุญกับทางวัดฯ 24 ส.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับนายอรรถวุฒิ  พึ่งเนียม […]

วัดหนองก๋ายรับน้ำมอบน้ำดื่ม 6,000 ขวด สำหรับส่งมอบในงานบุญต่างๆ 30 พ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายรับมอบน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวดเตรียมความพร้อมส […]