Category Archives: ข่าววัดหนองก๋าย

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทอดผ้าป่า สร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา 5 มี.ค. 2566 และงานประเพณีเตียวขึ้นดอย 2566

ผ่านไปแล้วสำหรับงานทอดผ้าป่าสร้างโบสถ์ของวัดหนองก๋าย จั […]

สวดมนต์ข้ามปี 2565 สู่ 2566 ก้าวสู่ปีใหม่วิถีพุทธของวัดหนองก๋าย

“เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ขอท่าน […]

คณะศิษย์เจ้าคุณจันทร์ วัดเทพศิริทราวาสราชวรวิหาร ร่วมถวายผ้าป่าสร้างโบสถ์พุทธคยาวัดหนองก๋าย

เป็นประจำทุกปีในช่วงหลังออกพรรษาที่คณะศรัทธา ลูกศิษย์เจ […]

วัดหนองก๋ายอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายโต๊ะสแตนเลส 20 ตัว ให้กับทางวัด

มาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายโต๊ะสแตนเลสอย่างดี จ […]

รวมภาพงานธรรมสัญจร โดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง 3 ตุลาคม 2565

3 ตุลาคม 2565 คณะสงฆ์อำเภอแม่แตง ร่วมกับ หน่วยงานส่วนรา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทอดผ้าป่า สร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา 12 ก.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ที่ได้มาทอดผ้าป่าถวา […]

วัดหนองก๋ายยินดีต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนวัดท่าข้ามเพื่อมาจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม

วัดหนองก๋ายยินดีต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนวั […]

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญ สำหรับการบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน ชุดที่ 2 จากทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาแม่ริม

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญ สำหรับการบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน […]

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญ สำหรับการบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน จากทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาแม่ริม

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญ สำหรับการบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน […]