Category Archives: ข่าววัดหนองก๋าย

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 วัดเมืองกื้ด ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรในช่วงเข้าพรรษา จัดโดยคณะสงฆ์อำ […]

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 อบต.สบเปิง อ.แม่แตง 22 ก.ย. 2566

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรในช่วงเข้าพรรษา จัดโดยคณะสงฆ์อำ […]

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 วัดสันป่าสัก (ศรีภูมินทร์) 14 ก.ย. 2566

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรในช่วงเข้าพรรษา จัดโดยคณะสงฆ์อำ […]

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 อบต.บ้านเป้า อ.แม่แตง 7 ก.ย. 2566

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรในช่วงเข้าพรรษา จัดโดยคณะสงฆ์อำ […]

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 วัดหนองบัว เมืองนิพพาน 31 ส.ค. 2566

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรในช่วงเข้าพรรษา จัดโดยคณะสงฆ์อำ […]

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ธรรมสถานนานาชาติป่าแป๋ 24 ส.ค. 2566

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรในช่วงเข้าพรรษา จัดโดยคณะสงฆ์อำ […]

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลสันมหาพน 16 สิงหาคม 2566

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรในช่วงเข้าพรรษา จัดโดยคณะสงฆ์อำ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายสิ่งของเครื่องใช้สำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธ 11 ส.ค. 2566

  อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ในวันนี้ได้ถวาย ส […]

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วัดพระธาตุสุนันทา ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รวมภาพงานพระธรรมทูตสัญจรในช่วงเข้าพรรษา จัดโดยคณะสงฆ์อำ […]

ภาพงานแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2566

ภาพงานแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบ […]