Category Archives: ข่าววัดหนองก๋าย

รวมภาพการแสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงส์เข้าพรรษา” ของวัดหนองก๋าย 1 ส.ค. 2566

อีกหนึ่งธรรมเนียมสำหรับช่วงเข้าพรรษา คือการแสดงพระธรรมเ […]

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 1 สิงหาคม 2566 วัดหนองก๋าย

วันพระใหญ่ วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำเดือนแปดหลัง ในวันน […]

พิธีทำบุญตักบาตรของคณะศรัทธาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

พิธีทำบุญตักบาตรของคณะศรัทธาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบ […]

รวมภาพงานมุทิตาจิต มอบตราตั้งเจ้าคณะตำบล ตราตั้งเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และมอบประประกาศนักธรรมชั้นตรีโทเอก

2 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ วัดหนองก๋าย ได้น้อมถวายการต้ […]

รวมภาพพิธีบวงสรวงหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล และท้าวเวสสุวรรณของวัดหนองก๋าย 3 มิ.ย. 2566

และอีกหนึ่งพิธีที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสิริมงคล ให้แก่ […]

รวมภาพการเวียนเทียนของวัดหนองก๋าย เนื่องในวันวิสาขบูชา 2566

ภาพพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ของวัดหนองก๋าย ปร […]

รวมภาพการแสดงพระธรรมเทศนาของวัดหนองก๋าย เนื่องในวันวิสาขบูชา 2566

อีกหนึ่งธรรมสวนานิสงส์ ที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชา ของวัด […]

รวมภาพงานพิธีสรงน้ำพระธาตุและทอดผ้าป่า สร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา ของวัดหนองก๋าย

รวมภาพงานพิธีสรงน้ำพระธาตุและทอดผ้าป่า สร้างอุโบสถทรงเจ […]

รวมบรรยากาศ พุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรวัดหนองก๋าย เนื่องใน ‘วันวิสาขบูชา 2566’

รวมบรรยากาศ พุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร เนื่องใน ‘ว […]