Category Archives: วัดหนองก๋าย

ไข่ศิษย์หลวงปู่ทวด ณ วัดหนองก๋ายให้โชคใหญ่งวดวันที่ 16 เมษายน 2565

อนุโมทนาบุญกับศรัทธาผู้ที่ได้รับโชคจากไข่ศิษย์หลวงปู่ทว […]

ท้าวเวสสุวรรณวัดหนองก๋ายให้โชคใหญ่งวดวันที่ 16 เมษายน 2565

อนุโมทนาบุญกับศรัทธาผู้ที่ได้รับโชคจากท้าวเวสสุวรรณวัดห […]

อนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาที่ได้มาร่วมบุญ บูชาวัตถุมงคลกับทางวัด 15 เม.ย. 2565

อนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาที่ได้มาเยี่ยมเยือน ทำบุญ และบูช […]

อนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาที่ได้รับโชคใหญ่ รำถวายท้าวเวสสุวรรณวัดหนองก๋าย 4 เม.ย. 2565

อนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาที่ได้รับโชคใหญ่ รำถวายท้าวเวสสุ […]

อนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาที่ได้มาร่วมบุญกับพ่อใหญ่ชัยมงคลวัดหนองก๋าย 28 ก.พ. 2565

วัดหนองก๋ายได้ต้อนรับคณะศรัทธาที่ได้เดินทางมาทำบุญขอพรห […]

อนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาที่ได้มาร่วมบุญกับพ่อใหญ่ชัยมงคลวัดหนองก๋าย 23 ก.พ. 2565

วัดหนองก๋ายได้ต้อนรับคณะศรัทธาที่ได้เดินทางมาทำบุญขอพรห […]

อนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาที่ได้มาร่วมบุญกับพ่อใหญ่ชัยมงคลวัดหนองก๋าย 22 ก.พ. 2565

วัดหนองก๋ายได้ต้อนรับคณะศรัทธาที่ได้เดินทางมาทำบุญขอพรห […]

อนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาที่ได้มาร่วมบุญกับพ่อใหญ่ชัยมงคลวัดหนองก๋าย 17 ก.พ. 2565

วัดหนองก๋ายได้ต้อนรับคณะศรัทธาที่ได้เดินทางมาทำบุญขอพรห […]

อนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาที่ได้มาร่วมบุญกับพ่อใหญ่ชัยมงคลวัดหนองก๋าย 16 ก.พ. 2565

วัดหนองก๋ายได้ต้อนรับคณะศรัทธาที่ได้เดินทางมาทำบุญขอพรห […]

อนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาที่ได้มาร่วมบุญกับพ่อใหญ่ชัยมงคลวัดหนองก๋าย 15 ก.พ. 2565

วัดหนองก๋ายได้ต้อนรับคณะศรัทธาที่ได้เดินทางมาทำบุญขอพรห […]