Author Archives: admin

สวดมนต์ข้ามปี 2565 สู่ 2566 ก้าวสู่ปีใหม่วิถีพุทธของวัดหนองก๋าย

“เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ขอท่าน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 31 ธ.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 58 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 27 ธ.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 27 ธ.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำดื่ม 2,400 ขวดแด่พระภิกษุสามเณรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์(วัดศรีโสดา)

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำดื่ม 2,400 ขวด ให้กับโรงเรี […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 24 ธ.ค. 2565

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 24 ธันวาคม 2565 คณะศิษยา […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 23 ธ.ค. 2565

พิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เจ้าภาพอุทิ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 22 ธ.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 40 โลงผ้าดิบ 40 ผืน ให้กับมูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดเชียงใหม่

ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยและขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ มอบโลง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 360 ขวดให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 360 ขวด ให้กับศูนย์วิจั […]