Author Archives: admin

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 1,100 ขวดให้กับ 3 หน่วยงานสำหรับใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ

น้ำดื่มบุญเศรษฐี มีกินไม่มีหมด บุญนี้ 1,100 ขวด มอบให้ก […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 840 ขวด ให้กับองค์การนั […]

วัดหนองก๋ายรับมอบน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวดเตรียมพร้อมสำหรับการส่งมอบในงานบุญต่างๆ ต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมทำบุญน้ำดื่มผ่านบัญชีตามกำลังศรัทธา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 63 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 11 ม.ค. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 9 ม.ค. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 840 ขวดให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้สำหรับใช้ในงานวันเด็กของทางม.

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 840 ขวด ให้กับองค์การนั […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 500 ขวดให้กับโรงเรียนวัดบ้านเหล่า สำหรับใช้ในงานทอดผ้าป่าของทางโรงเรียน

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 500 ขวด ให้กับโรงเรียนว […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 5 ม.ค. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 92 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 2 ม.ค. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 2 ม.ค. 2566

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]