หัวใจของการทำบุญโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

หัวใจของการทำบุญโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี1.ปุจฉา-ถ้าเราไม่มีเงิน จะทำบุญทำทานได้อย่างไร?

วิสัชนา-อาตมาขอบอกให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่า การทำทาน
ถ้าเราไม่มีเงิน ก็ใช้แรงกายทำทานแทนก็ได้ หรือถ้า
ไม่มีงานที่จะให้แรงกาย แต่เราตั้งใจทำทาน ก็เพียงแต่
ยกมืออนุโมทนาที่เห็นผู้อื่นทำบุญทำทาน เพียงแค่นี้โยม
ก็ได้บุญแล้ว!!!!…..2.ปุจฉา-การรักษาศีลดีอย่างไร และเราควรทำอย่างไร
บ้างในชีวิตประจำวัน?

วิสัชนา-การรักษาศีล เป็นการทำให้จิตบริสุทธิ์ พวกโยม
สังเกตุหรือไม่? เวลาที่โยมไปทำบุญ ทำไมพระถึงให้
โยมรับศีลเสียก่อน? เพราะต้องการที่จะให้ผู้ทำบุญ
มีจิตใจที่บริสุทธิ์ เมื่อทำบุญก็จะได้ผลแห่งบุญเต็มกำลัง
บางคนก็อ้างว่า ไม่สามารถถือศีลได้

เพราะหน้าที่การงานทำให้ต้องผิดศีล แต่เราสามารถที่จะถือศีลได้

ขณะที่เรานอนหลับในเวลากลางคืน และถือศีลได้ครบทั้ง 5 ข้อ
อีกด้วย!!!…..เพียงแต่เราตั้งใจที่จะทำ เราก็อาราธนารับ
ศีล 5 ด้วยตนเองต่อหน้าพระพุทธรูปที่บ้าน ซึ่งถือว่า
เป็นการทำบุญที่ง่าย ได้รับผลเต็มกำลัง!!!….ในขณะที่
เรายังมีชีวิตอยู่ จิตใจก็ใสสะอาด มีความสุข แต่ถ้าเกิด
เราตายในขณะที่นอนหลับถือศีล บุญก็จะส่งผลให้เรา
ไปสู่สวรรค์ทันที!!!……


3.ปุจฉา-แล้วเรื่องสมาธิ ปัญญา หรือสวดมนต์ภาวนา
มีความสำคัญอย่างไรต่อชีวิตคนเรา และเราควรทำ
อย่างไรบ้างจึงจะถือว่าดีที่สุด?

วิสัชนา-แต่บุญทั้งสองข้อ คือ ทานและศีล ก็ยังสู้บุญ
จากการสวดมนต์ภาวนาไม่ได้!!!……
คนส่วนใหญ่มักเข้าใจกันว่า การสวดมนต์ภาวนามี
ประโยชน์น้อย และเสียเวลามาก!!!……แต่ความจริงแล้ว
การสวดมนต์ภาวนามีประโยชน์อย่างมากมาย เพราะ
การสวดมนต์ภาวนา เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดี
ของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ …..การสวดมนต์
ด้วยความตั้งใจ จนจิตเป็นสมาธิ และใช้”สติ”พิจารณา
จนเกิดปัญญาเห็นธรรม ทำให้จิตบรรลุไปสู่นิพพานได้!!!!……
การทำทาน-ทำให้เราร่ำรวย การถือศีล-ทำให้รูปสวย
การภาวนา-ทำให้เป็นผู้มีปัญญา…..แต่จงจำไว้ว่า
“หัวใจของการทำบุญทุกครั้ง พวกเจ้าต้องแผ่เมตตา
อุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณทุกรูปทุกนาม”!!!
ถ้าพวกเจ้าทำบุญกันให้เป็นตามที่อาตมาสอน บุญจะ
บันดาลให้พวกเจ้ามีความสุขในชาติปัจจุบัน ไม่ต้องรอ
ไปถึงชาติหน้ากันหรอกนะจ๊ะ เจริญพร ฯ……