น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 133 แพ็คให้แก่วัดแม่เตาดินเพื่อใช้ในงานสรงน้ำพระธาตุ 2561

วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 133 แพ็คให้แก่วัดแม่เตาดิน
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
แบ่งเป็นแบบขวด 720 ขวด แบบแก้ว 876 แก้ว

เพื่อใช้ในงานสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2561 และงาน
ฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสของทางวัดแม่เตาดิน
น้ำดื่มจะนำไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ และคณะศรัทธา
ผู้ที่มาร่วมงานของทางวัด ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่าน
ทั้งผู้มาร่วมบุญโดยตรง และร่วมบุญผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ มา ณ ที่นี้
คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชี
กองทุนน้ำดื่ม วัดหนองก๋าย ธนาคาร กสิกรไทย
สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08100-3