ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วัดหนองก๋ายเปิดให้ร่วมทำบุญโลงศพ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยจะทำการมอบทั้งสิ้น 75 โลงพร้อมผ้าขาวดิบ 75 ผืน มอบให้กับ 2 หน่วยงานดังนี้

  • วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สมาคมกู้ภัยศรัทธารวมใจ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ขอรับโลงศพจำนวน 15 โลง ผ้าขาวดิบ 15 ผืน
  • วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สมาคมรวมใจเวียงมะลิกา ขอรับโลงศพ จำนวน 60 โลง ผ้าขาวดิบ 60 ผืน

ทุกคนสามารถร่วมบุญต่อได้ โดยการรับเป็นเจ้าภาพ 1 โลงเต็มๆ หรือสามารถร่วมบุญ แล้วแต่กำลังศรัทธาผ่านบัญชีธนาคารได้ตามสะดวก และชื่อของท่านและครอบครัวจะถูกนำไปร่วมพิธีสะเดาะห์เคราะห์ เสริมบารมี กันครบทุกคน

💬โลงศพ 1 โลงราคา 1,990 บาทและร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาพร้อมกับผ้าขาวดิบ ผืนละ 100 บาท

รวมการทำบุญโลงศพ และ บริจาคโลงศพที่ผ่านมา