วัดหนองก๋าย 99 หมู่ 4 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330