Monthly Archives: พฤศจิกายน 2020

วัดหนองก๋าย อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหาร 30 พ.ย. 2563

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารเช้าและเพลให้แด่พระภิกษุส […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับวัดหนองหล่ม สำหรับใช้ในงานเจริญพระพุทธมนต์ฯ 27 พ.ย. 2563

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้มอบมอบน้ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับวัดช่อแลพระงาม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 26 พ.ย. 2563

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้มอบมอบน้ […]

วัดหนองก๋าย อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหาร 25 พ.ย. 2563

ขณะนี้มีพระภิกษุ 60 รูป ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมว […]

โลงศพจำนวน 6 โลงได้นำมาส่ง พร้อมสำหรับส่งมอบต่อแล้ว 24 พ.ย. 2563

🙏วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 6 โลงเตรียมความพร้อมสำหรับ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพร่วมถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 24 พ.ย. 2563

🙏น้ำดื่มวัดหนองก๋ายจำนวนกว่า 6,000 ขวดได้นำมาส่งเป็นที่ […]

น้ำดื่มวัดหนองก๋ายจำนวน 6,000 ขวด ได้นำมาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 23 พ.ย. 2563

🙏น้ำดื่มวัดหนองก๋ายจำนวนกว่า 6,000 ขวดได้นำมาส่งเป็นที่ […]

วัดหนองก๋าย อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหาร 22 พ.ย. 2563

ขณะนี้มีพระภิกษุ 60 รูป ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมว […]

วัดหนองก๋าย อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหาร 18 พ.ย. 2563

ขณะนี้มีพระภิกษุ 60 รูป ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมว […]

วัดหนองก๋าย อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหาร 17 พ.ย. 2563

ขณะนี้มีพระภิกษุ 50 รูป ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมว […]