Monthly Archives: เมษายน 2021

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดใหักับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง สำหรับมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม 30 เม.ย. 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมมอบ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 28 เม.ย. 2564

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ๑๘ รูป ของ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง 27 เม.ย. 2564

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ร่วมบุญบริจาคโลงศพจำนวน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 25 เม.ย. 2564

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ของศูนย์ป […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายข้าวสาร ผักสดให้กับวัดหนองก๋าย 22 เมษายน 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพคุณอร และคุณเสริมที่ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลง ผ้าขาวดิบ 20 ผืนให้กับ ชมรมกู้ภัยสันกำแพง จ.เชีงใหม่ 19 เม.ย. 2564

🙏ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ทำบุญบริจาคโลงศพ 2 […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง 17 เม.ย. 2564

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ร่วมบุญบริจาคโลงศพจำนวน […]

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพ 20 โลงเตรียมสำหรับส่งมอบต่อ 16 เม.ย. 2564

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงเตรียมความพร้อมสำหรับ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 400 ขวดให้กับอบต.ท่าข้าม อ.แม่แตง สำหรับใช้ในจุดตั้งด่านตรวจโควิด 9 เม.ย. 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมมอบ […]

วัดหนองก๋ายรับน้ำมอบน้ำดื่ม 6,000 ขวด สำหรับส่งมอบในงานบุญต่างๆ 4 เม.ย. 2564

🙏วัดหนองก๋ายรับมอบน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวด ที่ได้รับการร่ […]