Monthly Archives: กรกฎาคม 2021

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพให้กับผู้เสียชีวิตภายในหมู่บ้านหนองก๋าย 31 ก.ค. 2564

วัดหนองก๋าย มอบโลงศพให้กับผู้เสียชีวิตภายในหมู่บ้านหนอง […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลง ผ้าขาวดิบ 20 ผืนให้กับมูลนิธิบรรเทาสาธารณะภัย จ.แม่ฮ่องสอน 30 ก.ค. 2564

วัดหนองก๋าย มอบโลงศพ 20 โลงพร้อมผ้าขาวดิบ 20 ผืนให้กับม […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 30 โลง ผ้าขาวดิบ 30 ผืนให้กับ อบต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 30 ก.ค. 2564

วัดหนองก๋าย มอบโลงศพ 30 โลงพร้อมผ้าขาวดิบ 30 ผืนให้กับอ […]

วัดหนองก๋ายรับโลงศพจำนวน 40 โลงเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งมอบต่อในวันที่ 30 ก.ค. 2564

วัดหนองก๋ายรับโลงศพจำนวน 40 โลงที่ได้รับการบริจาคจากผู้ […]

[28 ก.ค. 2564]ภาพพิธีบวชพระ บวชฟรีในโครงการบวชพระฯ ของวัดหนองก๋าย

การบวชในโครงการของทางวัดหนองก๋ายนี้ “บวชฟรี” ไม่มีค่าใช […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 28 ก.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพพิธีมาติกา บังสุกุล โ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 28 ก.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่มาถวายภัตตาหาร สร้ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ เจ้ากรรมนายเวร ของวัดหนองก๋าย 27 ก.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพพิธีมาติกา บังสุกุล โ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 26 ก.ค. 2564

สัตว์เลี้ยงทางวัดก็รับทำพิธีให้ โดยวันนี้มีเจ้าภาพคือคุ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับของวัดหนองก๋าย 25 ก.ค. 2564

พิธีมาติกาบังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับโด […]