ทำบุญกฐิน ทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา (จำลอง) วัดหนองก๋ายประจำปี 2564

เชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี กรุงเทพ-เชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

เพื่อนำปัจจัยบุญสมทบทุนสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา (จำลอง)

ทอดถวาย ณ วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๗  พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๒

บุญกฐิน 2565 กองบุญ กองบุญละ 10,000 บาท

พิเศษสำหรับผู้ที่ร่วมบุญครบทุก 299 บาท รับฟรียันต์ท้าวเวสสุวรรณ สีประจำวันเกิด 1 ผืน (ส่งฟรี)

และสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา

บัญชีร่วมทำบุญ

สร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) วัดหนองก๋าย

กองทุนพระอุโบสถ วัดหนองก๋าย

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม

เลขที่บัญชี 087-2-00700-8

กองทุนพระอุโบสถ วัดหนองก๋าย

ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่ริม

เลขที่บัญชี 358-075297-4

กองทุนพระอุโบสถ โดยวัดหนองก๋าย

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่ริม

เลขที่บัญชี 853-210309-7

สำหรับผู้ที่ร่วมบุญแล้วต้องการใบอนุโมทนาบัตรของที่ระลึกต่างๆ สามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางการติดต่อต่างๆ จากด้านล่างได้ทันที

ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย

  • ติดต่อโดยตรงผ่านทาง ไลน์ออฟฟิเชียล วัดหนองก๋าย @watnonggai
  • วัดหนองก๋าย 99 ม. 4 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330
  • โทร.053-374095-6
  • โทรศัพท์มือถือ 062-424-96-59
  • เว็บไซต์ www.watnonggai.com
  • อีเมลล์ watnonggai@hotmail.com

            วัดหนองก๋าย กำลังทำการก่อสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) เพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรม สร้างพระภิกษุหน่อเนื้อนาบุญ  สืบต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งการสร้างอุโบสถนั้น เป็นบุญที่หาทำได้ยาก เป็นบุญใหญ่ มีมหาอานิสงส์ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในชีวิตครอบครัว เปรียบเสมือนการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทรัพย์สิน เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ สามารถทำให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐี ที่ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์อันมากมาย เพราะได้บริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา และเนื้อนาบุญอันเลิศ ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดทั้งชาตินี้และชาติหน้าให้ผู้สร้างได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง รวมถึงอานิสงส์สู่ภพชาติต่อๆ ไป ให้ไปกำเนิดในที่ๆ ดี

            และในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ นี้เป็นวาระดิถีอันดี ที่จะสร้างมหาอานิสงส์ใหญ่กับถาวรวัตถุอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพราะวัดหนึ่งจะมีอุโบสถได้เพียง 1 หลังเท่านั้น และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค (๑๐ / ๑๓๑ / ๑๖๓) เรื่องขออานิสงส์ของการนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ว่า สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา และหนึ่งในนั้นคือมหาเจดีย์พุทธคยาที่ควรระลึกว่าพระตถาคตตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญานในที่นี้ ต่อเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตใจเลื่อมใจกราบไหว้บูชา ทั้งหมดเบื้องหน้าเมื่อตายไปจักเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์

          ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ทอดถวายเพื่อนำปัจจัยบุญสมทบทุนสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) โดยทั่วกัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ประกอบด้วย ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ เจริญด้วย จุตรพิทธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทิพาราตรีกาญเทอญฯ

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๗  พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๒

**เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 กำหนดการจึงมีการปรับเปลี่ยนและลดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

เวลา ๐๗.๓๐ น. คณะศรัทธาประชาชน-เหล่าศิลปินดารา พร้อมกันตั้งขบวนภายในวัดหนองก๋าย
เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะศรัทธาประชาชน-เหล่าศิลปินดารามากมาย อันเชิญพาน ผ้าห่มองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล เดินเป็นริ้วขบวน
เวลา ๐๘.๓๙ น. คณะศรัทธาประชาชน-เหล่าศิลปินดารา ตั้งจิตอธิฐาน กล่าวคำถวาย ผ้าห่มองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล พร้อมของบริวาร
เวลา ๐๙.๑๙ น. พิธีสมโภชบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
เวลา ๑๐.๐๙ น. รำถวายอวยพร องค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร-ศรัทธาทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๙ น. ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารกฐินรอบพระวิหาร ๓ รอบ
เวลา ๑๕.๐๐ น. ถวายพระสีวลี ๑๙ องค์ ๑๙ วัด

 

รายชื่อวัดที่จะเข้ารับพระสีวลีในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

1.วัดพระธาตุดอยกู่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

2.วัดคลองยอ อ.เมือง จ.สุโขทัย

3.วัดบ้านร้อง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

4.วัดห้วยร่มใต้ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

5.สำนักสงฆ์สถาบัณธรรมาภิวัฒน์ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

6.สำนักสงฆ์ขุนออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

7.วัดหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8.วัดป่าสัก อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

9.วัดป่าธรรมเกษม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

10.วัดสว่างหนองไฮ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

11.วัดศรีคีรี อ.วังชิ้น จ.แพร่

12.วัดวังปาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

13.สำนักสงฆ์บ้านแม่วอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

14.วัดวังขอน ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่

15.วัดแม่สุริน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

16.ที่พักสงฆ์โขงหลงพุทธญาณประทีป จ.บึงกาฬ

17.วัดสันต้นเปา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

18.ที่พักสงฆ์สวนป่าอนาลโย อ.เมือง จ.ลำปาง

การก่อสร้างล่าสุดของอุโบสถ ทรงเจดีย์พุทธคยา (จำลอง) วัดหนองก๋าย

guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Rmoe
Rmoe
9 months ago

Scb account

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x