Author Archives: admin

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 11 ธ.ค. 2563

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารเช้าและเพลให้แด่พระภิกษุส […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับพระนิสิต มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ สำหรับใช้ในงานปฏิบัติธรรม 10 ธ.ค. 2563

😇วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 10 ธ.ค. 2563

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารเช้าและเพลให้แด่พระภิกษุส […]

[บวชฟรี]รวมภาพพิธีบรรพชา อุปสมบทในโครงการฯ ของวัดหนองก๋าย 9 ธ.ค. 2563

🙏อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา อุปสม […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 10 ธ.ค. 2563

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารเช้าถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ว […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสดสำหรับปรุงถวายแด่พระภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 9 ธ.ค. 2563

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ของสดต่างๆ ที่ท่านไ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 500 ขวดให้กับวัดแม่เตาดิน อ.แม่ออน 8 ธ.ค. 2563

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้มอบมอบน้ […]

น้ำดื่มวัดหนองก๋ายจำนวน 6,000 ขวด ได้นำมาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 23 พ.ย. 2563

🙏สายธารแห่งศรัทธา น้ำดื่มวัดหนองก๋ายจำนวนกว่า 6,000 ขวด […]

รวมภาพการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี 4-6 ธ.ค. 2563

👏ผ่านไปแล้วสำหรับการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีระหว่างว […]