Category Archives: กู้ภัยจิตอาสา

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ภายในหมู่บ้านหนองก๋าย ต.สันป่ายาง

23-24 เมษายน 2565 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายได้มอบอาห […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายถ้วยกกระดาษ 500 ใบ เส้นหมี่ 27 ก.ก. สำหรับโรงทานก๋วยเตี๋ยววัดหนองก๋าย 8 เม.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายถ้วยกกระดาษ 500 ใ […]

[8 เม.ย. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบน้ำดื่มจำนวน 12,000 ขวดเตรียมพร้อมสำหรับการส่งมอบในงานบุญต่างๆ ต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมทำบุญน้ำดื่มผ่านบัญชีตามกำลังศรัทธา […]

โรงทานมหาทานมหาบารมี โรงทานก๋วยเตี๋ยว 8 เม.ย. 2565

วัดหนองก๋ายเปิดโรงทานมหาบารมีทุกวัน โดยได้รับการสนับสนุ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสดผักสำหรับนำไปปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์ และทำโรงทาน 7 เม.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสด ผักผลไม้ ข้ […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบข้าวสาร น้ำดื่ม ปลากระป๋อง เบเกอรี่ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ภายในหมู่บ้านหนองก๋าย ต.สันป่ายาง

6 เมษายน 2565 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายได้มอบข้าวสาร […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 27 มี.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำปานะแด่พระภิกษ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสดผักสำหรับนำไปปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์ 27 มี.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสด ผักผลไม้ ข้ […]

[21 ก.พ. 2565]วัดหนองก๋ายรับมอบน้ำดื่มจำนวน 12,000 ขวดเตรียมพร้อมสำหรับการส่งมอบในงานบุญต่างๆ ต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมทำบุญน้ำดื่มผ่านบัญชีตามกำลังศรัทธา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสดผักสำหรับนำไปปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์ 18 มี.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสด ผักผลไม้ ข้ […]