Category Archives: จุดรับโรงทาน

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายผักสด สำปรับปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 10 ธ.ค. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายผักสดสำหรับปรุงถ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายผักสด สำปรับปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 29 พ.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายผักสดสำหรับปรุงถ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายผักสด สำปรับปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 27 พ.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายผักสดสำหรับปรุงถ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 25 พ.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสด สำปรับปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 24 พ.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 23 พ.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 20 พ.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 17 พ.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 14 พ.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 9 พ.ย. 2565

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้าและเ […]