Category Archives: ทำบุญน้ำมันตะเกียง

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 118 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 17 มิ.ย. 2567

บุญอันโชติช่วง น้ำมันตะเกียง 118 ขวด เจ้าภาพรับยอดอานิส […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 118 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 7 มิ.ย. 2567

บุญอันยิ่งใหญ่โชติช่วงที่สุด น้ำมันตะเกียง 118 ขวด ที่เ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 37 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 1 มิ.ย. 2567

บุญอันโชติช่วงจากน้ำมันตะเกียง 37 ขวด ที่เจ้าภาพได้ร่วม […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 33 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 29 พ.ค. 2567

วันนี้น้ำมันตะเกียง 33 ขวด ที่เจ้าภาพได้ร่วมบุญกันมา วั […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 18 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 23 พ.ค. 2567

วันนี้น้ำมันตะเกียง 18 ขวด ที่เจ้าภาพได้ร่วมบุญกันมา วั […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 17 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 21 พ.ค. 2567

เติมบุญให้ใจ เติมไฟชีวิตให้มีพลังต่อกับกิเลสทั้งปวง วัน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 18 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 13 พ.ค. 2567

น้ำมัน 18 ขวดที่เจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมบุญเข้ามา ในวันนี้ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 18 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 27 เม.ย. 2567

บุญอันโชติช่วง ดั่งตะเกียงไฟที่ไม่มีวันมอดดับ วันนี้น้ำ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 18 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 24 เม.ย. 2567

เติมบุญให้ร้อนแรงกว่าอากาศในช่วงนี้ น้ำมัน 51 ขวด วัดหน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 51 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 8 เม.ย. 2567

เติมบุญให้ร้อนแรงกว่าอากาศในช่วงนี้ น้ำมัน 51 ขวด วัดหน […]