Category Archives: ทำบุญน้ำมันตะเกียง

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 121 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 13-16 ม.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 157 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 10-12 ม.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 101 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 7-9 ม.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 93 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 4-6 ม.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 65 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 4 ม.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 74 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 29 ธ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 43 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 29 ธ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพตะเกียงน้ำมัน 9 อัน ได้นำมาส่งยังวัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพตะเกียงน้ำมัน 9 อัน สำ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 107 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 18 ธ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเติมน้ำมันตะเกียง 35 ขวด เสริมดวงอานิสงส์แรง 16 ธ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง […]