Category Archives: ทำบุญแก่ผู้ล่วงลับ

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 19 เม.ย. 2567

พิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศให้กับผู้ล่วงลับ วันนี้มีเจ้าภา […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 5 มี.ค. 2567

พิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศให้กับผู้ล่วงลับ วันนี้มีเจ้าภา […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย แบบรวมเจ้าภาพประจำสัปดาห์ 3 มี.ค. 2567

พิธีมาติกา บังสุกุล รวมทุกเจ้าภาพ พิธีได้เสร็จสิ้นไปเมื […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 2 มี.ค. 2567

วันนี้การบำเพ็ญกุศล อุทิศให้แด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ตนบุญแ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 1 มี.ค. 2567

วันนี้พิธีสวดอภิธรรม บังสุกุล อุทิศบุญกุศลนี้ได้กับครูบ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 26 ก.พ. 2567

พิธีมาติกาบังสุกุล เจ้าภาพทุกท่านร่วมอุทิศ บุญกุศลนี้ให […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 26 ก.พ. 2567

วันนี้วัดหนองก๋ายได้จัดพิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศบุญให้แก […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย แบบรวมเจ้าภาพประจำสัปดาห์ 25 ก.พ. 2567

พิธีมาติกา บังสุกุล รวมทุกเจ้าภาพ พิธีได้เสร็จสิ้นไปเมื […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 2 ก.พ. 2567

วันนี้วัดหนองก๋ายได้จัดพิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศบุญให้แก […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 28 ม.ค. 2567

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศบุญให้แก่ผู้ล่วงลับ วันนี้มี […]