Category Archives: ทำบุญแก่ผู้ล่วงลับ

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 28 ก.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพพิธีมาติกา บังสุกุล โ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ เจ้ากรรมนายเวร ของวัดหนองก๋าย 27 ก.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพพิธีมาติกา บังสุกุล โ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 26 ก.ค. 2564

สัตว์เลี้ยงทางวัดก็รับทำพิธีให้ โดยวันนี้มีเจ้าภาพคือคุ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับของวัดหนองก๋าย 25 ก.ค. 2564

พิธีมาติกาบังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับโด […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับของวัดหนองก๋าย 24 ก.ค. 2564

พิธีมาติกาบังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับโด […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับของวัดหนองก๋าย 22 ก.ค. 2564

พิธีมาติกาบังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับโด […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับของวัดหนองก๋าย 20 ก.ค. 2564

พิธีมาติกาบังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ ไ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับของวัดหนองก๋าย 19 ก.ค. 2564

พิธีมาติกาบังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ ไ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญแก่ผู้ล่วงลับของวัดหนองก๋าย 18 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพคุณลักษมณ  อินเลิศ ที่ได้ร่ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญแก่ผู้ล่วงลับของวัดหนองก๋าย 17 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ พ.อ.สัมพันธ์  ศรีจอมคำ, ร. […]