Category Archives: น้ำดื่มวัดหนองก๋าย

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพน้ำดื่ม 600 ขวด มอบให้กับมูลนิธิพุทไธสวรรย์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง 10 เม.ย. 2567

บุญแห่งมหาเศรษฐี บุญนี้เศรษฐีเค้าชอบทำกัน ด้วยอานิสงส์น […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพน้ำดื่ม 1200 ขวด ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 9 เม.ย. 2567

หลังจากนี้ครอบครัวของผู้ร่วมถวายน้ำดื่ม 1,200 ขวด แด่พร […]

น้ำดื่ม 6,000 ขวด ที่เจ้าภาพได้ร่วมกันถวาย นำมาส่งที่วัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 9 เม.ย. 2567

น้ำดื่ม 500 แพ็คกว่า 6,000 ขวด ได้มาส่งที่วัดหนองก๋ายแล […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 9,600 ขวดเข้าร่วมงาน เทศนาธรรม 4 ภาค 4 เม.ย. 2567

วัดหนองก๋ายอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพน้ำดื่มทุกคน น้ำดื่มจำน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 60 แพ็คถวายแด่วัดสารคามรังสรรค์ ใช้ในงานอายุวัฒนมงคล วัดสารคามรังสรรค์ อ.ดอยสะเก็ด

🚱น้ำดื่มตอนนี้หมดเป็นการชั่วคราว🚱 ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 1200 ขวดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 22 มี.ค. 2567

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำดื่ม 100 แพ็ค จำนวนกว่า 1,2 […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 1200 ขวดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 20 มี.ค. 2567

เจ้าภาพทุกท่านได้น้อมถวายน้ำดื่ม 1200 ขวด แด่พระภิกษุสง […]

น้ำดื่ม 6,000 ขวด ที่เจ้าภาพได้ร่วมกันถวาย นำมาส่งที่วัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 20 มี.ค. 2567

น้ำดื่ม 500 แพ็คกว่า 6,000 ขวด ได้มาส่งที่วัดหนองก๋ายแล […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 600 ขวดถวายแด่วัดแม่ขะจาน อ.แม่แตง สำหรับใช้ในงานทอดผ้าป่าของวัดฯ 16 มี.ค. 2567

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ได้ร่วมกันถวายน้ำดื่ม จำนวน 600 […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 1200 ขวดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร วัดศรีโสดาพระอารามหลวง 15 มี.ค. 2567

1,200 ขวด น้ำดื่มบุญแห่งมหาเศรษฐี ได้ถวาย แด่พระภิกษุสา […]