Category Archives: น้ำดื่มวัดหนองก๋าย

[15 ต.ค. 2564]วัดหนองก๋ายรับมอบน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวดเตรียมพร้อมสำหรับการส่งมอบต่อไป

💬ผู้ที่สนใจสามารถร่วมทำบุญน้ำดื่มผ่านบัญชีตามกำลังศรัทธ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 360 ขวดให้กับวัดสันปูเลย อ.แม่แตง สำหรับใช้ในงานสอบนักธรรมประจำปี 2564

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมบริจาคน้ำดื่ม 360 ขวด และนำ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้แด่วัดป่าเทพขันติการาม อ.แม่ริม สำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดฯ

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมบริจาคน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้แ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 บ้านนาหืก อ.แม่ริม

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมบริจาคน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 720 ขวดให้กับเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย 22 ก.ย. 2564

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมบริจาคน้ำดื่ม 720 ขวด มอบให […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 240 ขวด ให้กับจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 วัดสันป่าตึง

16 กันยายน 2564 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงค […]

[16 ก.ย. 2564]วัดหนองก๋ายรับมอบน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวดเตรียมพร้อมสำหรับการส่งมอบต่อไป

💬ผู้ที่สนใจสามารถร่วมทำบุญน้ำดื่มผ่านบัญชีตามกำลังศรัทธ […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 240 ขวด ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอแม่แตง

6 กันยายน 2564 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับว่าป่าเทพขันติการาม อ.แม่ริม 30 ส.ค. 2564

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมบริจาคน้ำดื่ม 1,200 ขวด ที่ […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวด ให้กับหน่วยคัดกรองโควิด-19 บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลวัดหนองก๋าย มอบ […]