Category Archives: น้ำดื่มวัดหนองก๋าย

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 21 ธ.ค. 2563

😇วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับพระนิสิต มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ สำหรับใช้ในงานปฏิบัติธรรม 10 ธ.ค. 2563

😇วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 500 ขวดให้กับวัดแม่เตาดิน อ.แม่ออน 8 ธ.ค. 2563

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้มอบมอบน้ […]

น้ำดื่มวัดหนองก๋ายจำนวน 6,000 ขวด ได้นำมาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 23 พ.ย. 2563

🙏สายธารแห่งศรัทธา น้ำดื่มวัดหนองก๋ายจำนวนกว่า 6,000 ขวด […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 360 ขวดให้กับวัดสันปูเลย สำหรับใช้ในงานบุญ 7 ธ.ค. 2563

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้มอบมอบน้ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับวัดหนองหล่ม สำหรับใช้ในงานเจริญพระพุทธมนต์ฯ 27 พ.ย. 2563

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้มอบมอบน้ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับวัดช่อแลพระงาม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 26 พ.ย. 2563

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้มอบมอบน้ […]

น้ำดื่มวัดหนองก๋ายจำนวน 6,000 ขวด ได้นำมาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 23 พ.ย. 2563

🙏น้ำดื่มวัดหนองก๋ายจำนวนกว่า 6,000 ขวดได้นำมาส่งเป็นที่ […]