Category Archives: น้ำดื่มวัดหนองก๋าย

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวด เทียนพรรษา 10 เล่ม หลอดไฟ 10 หลอดให้กับวัดบ้านออบ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง 25 ก.ค. 2564

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมบริจาคน้ำดื่ม 600 ขวด เทียน […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับว่าป่าเทพขันติการาม อ.แม่ริม สำหรับใช้ในงานเข้าพรรษา 19 ก.ค. 2564

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมบริจาคน้ำดื่ม 1,200 ขวด ที่ […]

[15 ก.ค. 2564]วัดหนองก๋ายรับมอบน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวดเตรียมพร้อมสำหรับการส่งมอบต่อไป

💬ผู้ที่สนใจสามารถร่วมทำบุญน้ำดื่มผ่านบัญชีตามกำลังศรัทธ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 552 ขวดให้กับวัดท่าข้าม ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สำหรับใช้ในงานอบรมของทางวัด

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 552 ขวดให้กับวัดท่าข้าม ต.สบเปิง […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,680 ขวดให้กับวัดศรีโสดาสำหรับใช้ในโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 15 มิ.ย. 2564

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,680 ขวดให้กับวัดศรีโสดา พระอารา […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 2,400 ขวดให้กับวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อ.เมือง จ.เชียงใหม่สำหรับใช้ในงานบุญ งานปฏิบัติธรรมของทางวัด 14 มิ.ย. 2564

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 2,400 ขวดให้กับวัดร่ำเปิง (ตโปทาร […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับวัดสหกรณ์นิคมหัวงาน อ.สันทราย สำหรับใช้ในงานฉลองเสนาสนะ 11 มิ.ย. 2564

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับวัดสหกรณ์นิคมหัวงาน […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับสาธารณสุขอ.แม่แตง สำหรับส่งมอบต่อให้เรือนจำกลาง จ.เชียงใหม่ 31 พ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวด ให้กับสำนักงานสาธารณสุข […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับสถานคุ้มครองฯสันมหาพน สำหรับใช้ในงานกิจกรรมของทางหน่วยงาน 7 พ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมมอบน […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดใหักับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง สำหรับมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม 30 เม.ย. 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมมอบ […]