Category Archives: บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง

วัดหนองก๋ายอนุโมทนาบุญกับวัดศรีโสดาที่ได้มอบข้าวสารและผักสดสำหรับปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์ 3 มี.ค. 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับทางวัดศรีโสดาพระอารามหลวง ท […]

วัดหนองก๋าย มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.เชียงใหม่ 30 ธ.ค. 2563

🙏ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย และ #วัดหนองก๋าย ขออนุโมทนาบุญก […]