Category Archives: บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายข้าวสาร 125 กก. ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย

14 มกราคม 2565 วัดหนองก๋ายได้นำปัจจัยที่ได้รับการร่วมบุ […]

วัดหนองก๋าย มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.เชียงใหม่ 29 ก.ย. 2564

?ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย และวัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเ […]

วัดหนองก๋ายอนุโมทนาบุญกับวัดศรีโสดาที่ได้มอบข้าวสารและผักสดสำหรับปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์ 3 มี.ค. 2564

?วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับทางวัดศรีโสดาพระอารามหลวง ท […]

วัดหนองก๋าย มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.เชียงใหม่ 30 ธ.ค. 2563

?ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย และ #วัดหนองก๋าย ขออนุโมทนาบุญก […]