Category Archives: บริจาคโลงศพ

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงผ้าขาวดิบ 1 ผืนให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง

27 มกราคม 2565 วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่า […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลง ผ้าขาวดิบ ผืนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยไร่ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง 22 ม.ค. 2565

22 ม.ค. 2565 วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงพร้อมผ้าขาวดิบ 1 […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลง ผ้าขาวดิบ 20 ผืนให้กับมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน 16 ม.ค. 2565

16 ม.ค. 2565 วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลงพร้อมผ้าขาวดิบ 2 […]

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือน มกราคม 2565

15 ม.ค. 2565 วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตบ้านท่อ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

2 มกราคม 2565 วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่าน […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 30 โลง ผ้าขาวดิบ 30 ผืนให้กับกู้ภัยร่วมลานนา จ.เชียงใหม่ 27 ธ.ค. 2564

27 ธันวาคม 2564 วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 30 โลงพร้อมผ้าขาวดิ […]

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือนธันวาคม 2564

26 ธันวาคม 2564 วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที […]

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 15 โลง เตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือนธันวาคม 2564

25 ธันวาคม 2564 วัดหนองก๋ายได้รับมอบโลงศพจำนวน 15 โลงที […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงผ้าขาวดิบ 1 ผืนให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง

20 ธันวาคม 2564 วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 60 โลงผ้าดิบ 60 ผืนให้กับมูลนิธิรวมใจเวียงมะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

30 พฤศจิกายน 2564 วัดหนองก๋ายได้มอบโลงศพจำนวน 60 โลงพร้ […]