Category Archives: ภัตตาหาร

วัดหนองก๋าย อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหาร 3 ธ.ค. 2563

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารเช้าและเพลให้แด่พระภิกษุส […]

วัดหนองก๋าย อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหาร 2 ธ.ค. 2563

ขณะนี้มีพระภิกษุ 29 รูป ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมว […]

วัดหนองก๋าย อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหาร 1 ธ.ค. 2563

ขณะนี้มีพระภิกษุ 38 รูป ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมว […]

วัดหนองก๋าย อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหาร 30 พ.ย. 2563

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารเช้าและเพลให้แด่พระภิกษุส […]

วัดหนองก๋าย อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหาร 25 พ.ย. 2563

ขณะนี้มีพระภิกษุ 60 รูป ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมว […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพร่วมถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 24 พ.ย. 2563

🙏น้ำดื่มวัดหนองก๋ายจำนวนกว่า 6,000 ขวดได้นำมาส่งเป็นที่ […]

วัดหนองก๋าย อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหาร 22 พ.ย. 2563

ขณะนี้มีพระภิกษุ 60 รูป ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมว […]

วัดหนองก๋าย อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหาร 18 พ.ย. 2563

ขณะนี้มีพระภิกษุ 60 รูป ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมว […]

วัดหนองก๋าย อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายภัตตาหาร 17 พ.ย. 2563

ขณะนี้มีพระภิกษุ 50 รูป ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมว […]