Category Archives: มอบเครื่องมือแพทย์

วัดหนองก๋ายมอบถังอ๊อกซิเจน 80 ถังให้กับโรงพยาบาลสบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 5 ส.ค. 2564

โครงการปันน้ำใจ ได้กุศลของวัดหนองก๋ายวันนี้ได้ทำการมอบถ […]

วัดหนองก๋ายมอบถังอ๊อกซิเจน 80 ถังให้กับโรงพยาบาลพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 14 พ.ค. 2564

🙏ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับถังอ๊อกซิเจนจำนวน 80 ถัง ใ […]

วัดหนองก๋ายมอบถังอ๊อกซิเจน 130 ถังให้กับโรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่ 5 มี.ค. 2564

🙏ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับถังอ๊อกซิเจนจำนวน 130 ถัง […]

วัดหนองก๋ายมอบถังอ๊อกซิเจน 80 ถัง ให้กับโรงพยาบาล แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 15 ธ.ค. 2563

🙏ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับถังอ๊อกซิเจนจำนวน 80 ถัง ใ […]