Category Archives: หล่อพระ

รวมภาพพิธีบวงสรวงบูชาท้าวเวสสุวรรณวัดหนองก๋าย 9 เม.ย. 2565

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณวัดหนอ […]

รวมภาพพิธีหล่อองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลจำลองจำนวน 2 องค์ 2 มีนาคม 2565

สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพิธีหล่อองค์พระหลวงพ่อใ […]

วัดหนองก๋ายมอบพระสีวลีให้กับวัดถ้ำโพธิ์ทอง(แม่กาษา) อ.แม่สอด จ.ตาก 4 ก.พ. 2565

วัดหนองก๋ายมอบพระสีวลีให้กับวัดถ้ำโพธิ์ทอง(แม่กาษา) อ.แ […]

รวมภาพพิธีหล่อองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลจำลอง 30 มกราคม 2565

สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพิธีหล่อองค์พระหลวงพ่อใ […]

วัดหนองก๋ายมอบพระสีวลีให้กับวัดหนองออน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 5 ม.ค. 2565

วัดหนองก๋ายมอบพระสีวลีให้กับวัดหนองออน ต.อินทขิล อ.แม่แ […]

วัดหนองก๋ายมอบพระสีวลีให้กับวัดพระธรรมจาริกแม่สาน จ.สุโขทัย 25 ธ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายมอบพระสีวลีใหักับวัดพระธรรมจาริกแม่สาน อ.ศรี […]

วัดหนองก๋ายมอบพระสีวลีให้กับวัดจูมฆ้อง ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 22 ธ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายมอบพระสีวลีใหักับวัดจูมฆ้อง ต.บ้านดอน อ.ภูเข […]

ครั้งแรก กับสุดยอดแห่งพิธีบวงสรวงบูชาท้าวเวสสุวรรณ พร้อมจุดเทียนท้าวเวสสุวรรณ 19 พ.ย. 2564

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ พร้อม […]