Category Archives: โครงการบวชฟรี

[28 ก.ค. 2564]ภาพพิธีบวชพระ บวชฟรีในโครงการบวชพระฯ ของวัดหนองก๋าย

การบวชในโครงการของทางวัดหนองก๋ายนี้ “บวชฟรี” ไม่มีค่าใช […]

[16 ก.ค. 2564]ภาพพิธีบวชพระ บวชฟรีในโครงการบวชพระฯ ของวัดหนองก๋าย

การบวชในโครงการของทางวัดหนองก๋ายนี้ “บวชฟรี” ไม่มีค่าใช […]

[11 ก.ค. 2564]ภาพพิธีบวชพระ บวชฟรีในโครงการบวชพระฯ ของวัดหนองก๋าย

การบวชในโครงการของทางวัดหนองก๋ายนี้ “บวชฟรี” ไม่มีค่าใช […]

[5 ก.ค. 64]เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่บวชในโครงการบวชพระ บวชฟรี ของวัดหนองก๋าย

เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะทำการ บรรพชา อุปสมบทกับโคร […]

รวมภาพพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุวัดหนองก๋าย 22 มิถุนายน 2564

🙏งานบุญอานิสงส์มหาศาลได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก […]

พิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ 4 รูป ของวัดหนองก๋าย 12 มี.ค. 2564

🙏งานบุญอานิสงส์มหาศาลได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก […]

[บวชฟรี]รวมภาพพิธีบรรพชา อุปสมบทในโครงการฯ ของวัดหนองก๋าย 9 ธ.ค. 2563

🙏อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา อุปสม […]