วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 120 ขวดให้แก่คณะศรัทธาเพื่อนำไปสร้างต่อสายบุญน้ำดื่ม 2 ตุลาคม 2559

วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่มให้แก่คณะศรัทธาสายบุญ
เพื่อนำไปใช้ต่อในงานบุญ ณ วัดศรีดอนชัย
และจะเป็นสายบุญต่อให้แก่เจ้าภาพผู้ร่วมบุญน้ำดื่มทั้งหมด

ซึ่งเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้เจ้าภาพทุกท่าน
ได้ร่วมอนุโมทนาในการร่วมบุญน้ำดื่มในครั้งนี้ และสำหรับ
ผู้ที่สนใจ สามารถร่วมบุญน้ำดื่มโดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่นี่