วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้แก่วัดคุณานุสรณ์ (สันคะยอม) เพื่อใช้ในงานปั้นแบบองค์พระ 28 ธันวาคม 255

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่มให้แก่วัดเมืองก๊ะ
ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนทั้งสิ้น 50 แพ็ค 600 ขวดเพื่อนำไปใช้
ในงานปั้นองค์พระของวัดสันคะยอม

ทางวัดหนองก๋ายจึงได้มอบน้ำดื่มเพื่อ
ให้ได้ใช้ในงานได้เต็มที่พอเพียงกับความต้องการ

และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน