วัดหนองก๋ายมอบองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลจำลอง 3 องค์เพื่อนำไปถวายให้วัดกรรมฐานป๋างลอง เมืองตองจี ประเทศเมียนมาร์


วัดหนองก๋ายในโครงการหล่อพระมหากุศล
ได้ถวายพระพุทธรูปให้ มูลนิธิการศึกษา และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
เพื่อนำไปถวายให้วัดกรรมฐานป๋างลอง เมืองตองจี ประเทศเมียนมาร์
เมื่อวันที่่ 21 มกราคม 2559

และโครงการดีๆ เช่นนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ
ตามโครงการหล่อพระมหากุศลกับวัดหนองก๋าย
หล่อองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลจำลอง
หน้าตักกว้าง 29 นิ้ว เพื่อนำไปมอบให้แก่วัด
หน่วยงาน สถานศึกษา ที่ต้องการนำไปประดิษฐาน
กราบไหว้สักการะ เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพ
และวิดีโอบางส่วนมาให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนากัน