Tag Archives: กู้ภัยจิตอาสา

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 480 ขวดให้กับจุดบริการฉีดวัคซีน รพ.สต.สันป่าตึง ต.สันป่ายาง

20 ตุลาคม 2564 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรกว่า 300 รูปในงานสอบนักธรรม วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่

18 ตุลาคม 2564 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้แก่ศูนย์พักคอย รพ.สนาม ค่ายนเรศวรฯ อ.แม่แตง

16 ตุลาคม 2564 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบอาหารและเครื่องอุปโภคให้กับประชาชนภายในหมู่บ้านหนองก๋าย

16 ตุลาคม 2564 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบอาหารและเครื่องอุปโภคให้กับประชาชนภายในหมู่บ้านหนองก๋าย

15 ตุลาคม 2564 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบก๋วยเตี๋ยว 10 ชุด น้ำดื่ม 60 ขวดให้กับประชาชนภายในหมู่บ้านหนองก๋าย

14 ตุลาคม 2564 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบผัดไทย 100 กล่อง น้ำดื่ม 240 ขวดให้กับจุดให้บริการฉีดวัคซีน รพ. แม่แตง

24 กันยายน 2564 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงค […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบอาหาร 115 ชุดให้กับประชาชนในบ้านหนองบัวน้อย และบ้านหนองก๋าย ต.สันป่ายาง

22 กันยายน 2564 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงค […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบอาหาร 115 ชุดให้กับประชาชนในบ้านหนองบัวน้อย และบ้านหนองก๋าย ต.สันป่ายาง

21 กันยายน 2564 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงค […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบข้าวกล่อง 165 กล่องให้กับประชาชนใน ต.สันป่ายาง ต.สบเปิง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

20 กันยายน 2564 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงค […]