Tag Archives: ถวายภัตตาหาร

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 9 มี.ค. 2564

[อัพเดท 9 มี.ค. 2564] ขณะนี้มีพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติธรรม 6 […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 7 มี.ค. 2564

[อัพเดท 7 มี.ค. 2564] ขณะนี้มีพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติธรรม 7 […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 6 มี.ค. 2564

ขณะนี้มีพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติธรรม 45 รูป ณ ศูนย์ปฏิบัติธร […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 5 มี.ค. 2564

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ของศูน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 5 มี.ค. 2564

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ของศู […]

วัดหนองก๋ายอนุโมทนาบุญกับวัดศรีโสดาที่ได้มอบข้าวสารและผักสดสำหรับปรุงถวายพระภิกษุสงฆ์ 3 มี.ค. 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับทางวัดศรีโสดาพระอารามหลวง ท […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 2 มี.ค. 2564

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารเช้าและเพลให้แด่พระภิกษุส […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 1 มี.ค. 2564

🙏อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารเช้าและเพลให้แด่พระภิกษุส […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายของสดสำหรับปรุงถวายแด่พระภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 27 ก.พ. 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ของสดต่างๆ ที่ท่านไ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย 26 ก.พ. 2564

ขณะนี้มีพระภิกษุ 28 รูป ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมว […]