Tag Archives: ทำบุญวันเกิด

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายข้าวสาร 90 กก. น้ำดื่ม 29 แพ็ค 348 ขวด ให้แด่วัดหนองก๋าย

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายข้าวสาร 2 กระสอบ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายข้าวสาร 150กก. ให้แด่วัดห้วยไร่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

บุญนี้เราจะมีกินมีใช้ไม่มีอด ถวายข้าวสาร 150 กิโลกรัม ถ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพขนมปัง 200 ชิ้น มอบให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จ.เชียงใหม่

ขนมปัง 200 ชิ้นที่เจ้าภาพทุกท่านได้พร้อมใจทำบุญกันมา ได […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพขนมปัง 200 ชิ้น มอบให้กับสำนักปฏิบัติธรรมวัดร่ำเปิง ตโปทาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

บุญทานมหาบารมีข้าวกล่องจำนวน 200 กล่อง ได้นำไปมอบให้กับ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่องปันบุญ 200 กล่องให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล รพ.สันทราย จ.เชียงใหม่

บุญทานมหาบารมีข้าวกล่องจำนวน 200 กล่อง ได้นำไปมอบให้กับ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่องปันบุญ 200 กล่องตั้งโรงทานงานพระธรรมทูตสัญจร รพ.สต.บ้านออบ ต.เมืองก๋าย

วันพระนี้มีบุญถึงพร้อม มหาทานสูงสุด ข้าวกล่องปันบุญ 200 […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่องปันบุญ 200 กล่องถวายพระภิกษุ และผู้ปฏิบัติธรรม วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

ปันบุญข้าวกล่อง 200 กล่อง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และผู้เข้ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่องปันบุญ 200 กล่องถวายพระภิกษุสามเณร รร.ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์

ปันบุญข้าวกล่อง 200 กล่องวันนี้ไปถึงอำเภอดอยสะเก็ด ได้น […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่องปันบุญ 200 กล่องตั้งโรงทานงานพระธรรมทูตสัญจร วัดกื้ดช้าง อ.แม่แตง

บุญสำเร็จแล้วข้าวกล่อง 200 กล่อง ของเจ้าภาพทุกท่าน ได้น […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพข้าวกล่องปันบุญ 200 กล่องถวายให้แก่วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

บุญอันถึงพร้อมแก่เจ้าภาพทุกท่าน ที่ได้มอบข้าวกล่องปันบุ […]