Tag Archives: ทำบุญให้พ่อ

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 23 ส.ค. 2566

เป็นอีกวันที่เจ้าภาพได้ทำบุญมาติกา ุอุทิศให้กับผู้ที่จา […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 21 ส.ค. 2566

การได้ทำบุญ อุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ เป็นบุญใหญ่ เป็นก […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 19 ส.ค. 2566

วัดหนองก๋ายพร้อมเป็นตัวแทนในการทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้ผู […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 18 ส.ค. 2566

พิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ วันนี้มีคุณ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 18 ส.ค. 2566

พิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ วันนี้มีคุณ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 21 ก.ค. 2566

พิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ วันนี้มีคณะ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 7 ก.ค. 2566

ถึงแม้สัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักจะจากไป ความรัก ความเมตตา […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 24 มิ.ย. 2566

พิธีมาติกาอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ วันนี้มีเจ้าภาพค […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 8 มิ.ย. 2566

พิธีมาติกาอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ วันนี้มีเจ้าภาพค […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 22 ก.พ. 2565

ภาพพิธีมาติกาบังสุกุลของวันที่ 22 ก.พ. 2566 คุณสุวรรณี […]