Tag Archives: ทำบุญให้แมว

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 1 ม.ค. 2567

เริ่มต้นปีด้วยความกตัญญูรำลึกนึกถึง ผู้ที่ล่วงลับ กับพิ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 15 ธ.ค. 2566

พิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับในวันนี […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 12 ธ.ค. 2566

น้อมรำลึกนึกถึง ครูบาเจ้าศรีวิชัย ตนบุญแห่งล้านนา คณะศิ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 7 พ.ย. 2566

วันนี้เรามีพิธีมาติกา เพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลนี้ ให้กั […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 23 ส.ค. 2566

เป็นอีกวันที่เจ้าภาพได้ทำบุญมาติกา ุอุทิศให้กับผู้ที่จา […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 21 ส.ค. 2566

การได้ทำบุญ อุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ เป็นบุญใหญ่ เป็นก […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 19 ส.ค. 2566

วัดหนองก๋ายพร้อมเป็นตัวแทนในการทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้ผู […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 18 ส.ค. 2566

พิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ วันนี้มีคุณ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 18 ส.ค. 2566

พิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ วันนี้มีคุณ […]

พิธีมาติกา บังสุกุล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลของวัดหนองก๋าย 21 ก.ค. 2566

พิธีมาติกาบังสุกุล อุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ วันนี้มีคณะ […]