Tag Archives: บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง

วัดหนองก๋าย มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.เชียงใหม่ 29 ก.ย. 2564

?ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย และวัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเ […]

วัดหนองก๋าย มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.เชียงใหม่ 30 ธ.ค. 2563

?ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย และ #วัดหนองก๋าย ขออนุโมทนาบุญก […]