Tag Archives: บริจาคน้ำดื่ม

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดถวายให้กับวัดศรีโสดา (พระอารามหลวง) สำหรับใช้ในงานบุญและกิจกรรมการเผยแผ่ 3 มี.ค. 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายรับมอบน้ำดื่ม 6,000 ขวด เตรียมพร้อมสำหรับการร่วมบุญและส่งมอบต่อ 3 มี.ค. 2564

💦น้ำดื่ม 500 แพ็ค 6,000 ขวดได้นำมาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 360 ขวดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 25 ก.พ. 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 300 ขวดให้กับ อบต.สบเปิง 15 ก.พ. 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับชมรมฯกู้ภัยแม่ออน จ.เชียงใหม่ 29 ม.ค. 2564

🙏วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 21 ธ.ค. 2563

😇วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับพระนิสิต มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ สำหรับใช้ในงานปฏิบัติธรรม 10 ธ.ค. 2563

😇วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 500 ขวดให้กับวัดแม่เตาดิน อ.แม่ออน 8 ธ.ค. 2563

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้มอบมอบน้ […]

น้ำดื่มวัดหนองก๋ายจำนวน 6,000 ขวด ได้นำมาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 23 พ.ย. 2563

🙏สายธารแห่งศรัทธา น้ำดื่มวัดหนองก๋ายจำนวนกว่า 6,000 ขวด […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 360 ขวดให้กับวัดสันปูเลย สำหรับใช้ในงานบุญ 7 ธ.ค. 2563

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้มอบมอบน้ […]