Tag Archives: บริจาคโลงศพ

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงเตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อในเดือนกันยายน 2564

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงเตรียมความพร้อมสำหรับ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงให้กับผู้เสียชีวิตบ้านหนองก๋าย ต.สันป่ายาง 4 ก.ย. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่าน ที่ได้ทำบุญบร […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 30 โลงผ้าดิบ 30 ผืนถังอ๊อกซิเจน 5 ถัง ให้กับสำนักงานเทศบาล ต.ท่าวังตาล อ.สารภี

1 กันยายน 2564 วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่า […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 15 โลงผ้าดิบ 19 ผืนให้กับวัดบวกครกน้อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 30 ส.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญม […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลงผ้าดิบ 20 ผืนให้กับเทศบาล ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง 30 ส.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญม […]

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 25 โลงเตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อ 29 ส.ค. 2564

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 25 โลงเตรียมความพร้อมสำหรับ […]

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงเตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อ 27 ส.ค. 2564

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงเตรียมความพร้อมสำหรับ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงให้กับผู้เสียชีวิตบ้านหนองก๋าย ต.สันป่ายาง 26 ส.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่าน ที่ได้ทำบุญบร […]

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงเตรียมความพร้อมสำหรับส่งมอบต่อ 23 ส.ค. 2564

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงเตรียมความพร้อมสำหรับ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงให้กับผู้เสียชีวิตบ้านเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย 23 ส.ค. 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่าน ที่ได้ทำบุญบร […]