Tag Archives: บริจาคโลงศพ

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 6 โลง ข้าวสาร 150 กก. น้ำดื่ม 1200 ขวดให้กับเจ้าหน้าที่รพ.แม่แตง 21 พ.ค. 2567

วันนี้นะบุญใหญ่ ข้าวสาร 150 กก. น้ำดื่ม 1,200 ขวด พร้อม […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยไร่ อ.แม่แตง 17 พ.ค. 2567

เช้านี้วัดหนองก๋ายได้มอบโลงศพจำนวน 1 โลง ให้กับครอบครัว […]

โลงศพ 10 โลงได้นำมาส่งที่วัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เตรียมพร้อมส่งมอบต่อไป 15 พ.ค. 2567

วันนี้โลงศพ 10 โลงที่เจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมบุญมา ได้นำมา […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 20 โลง ผ้าดิบ 20 ผืนให้กับ อบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 9 พ.ค. 2567

😇บุญที่จะพลิกชะตาเจ้าภาพทุกท่าน ได้สำเร็จแล้ว กับการมอบ […]

[8 พ.ค. 2567]โลงศพได้นำมาส่งที่วัดหนองก๋าย เตรียมส่งมอบต่อแล้ว

โลงศพได้ทยอยมาส่งแล้ว ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าภาพทุกคน […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 59 โลง ผ้าดิบ 59 ผืนให้กู้ชีพกู้ภัยเวียงมะลิกา อ.แม่อาย 30 เม.ย. 2567

สำเร็จแล้วบุญใหญ่ พลิกดวงชะตา เสริมบารมีแรง โลงศพ 59 โล […]

[29 เม.ย. 2567]โลงศพได้นำมาส่งที่วัดหนองก๋าย เตรียมส่งมอบต่อแล้ว

โค้งสุดท้ายในการร่วมบริจาคโลงศพ 59 โลง พร้อมผ้าดิบห่อศพ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 2 โลง ผ้าดิบ 2 ผืนให้กับวัดหนองบัว (เมืองนิพพาน) อ.แม่แตง 27 เม.ย. 2567

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกคนที่ได้ร่วมถวายโลงศพ จำนวน 2 โ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลง ผ้าดิบ 1 ผืนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตบ้านป่ายางหนาด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 24 เม.ย. 2567

วันนี้วัดหนองก๋ายได้มอบโลงศพ 1 โลง ผ้าดิบห่อศพ 1 ผืน ให […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 40 โลง ผ้าดิบ 40 ผืนให้กับมูลนิธิพุทไธสวรรย์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง 10 เม.ย. 2567

บุญใหญ่เสริมแกร่งบารมี ให้กับเจ้าภาพทุกคน ที่ได้ร่วมกัน […]