Tag Archives: บริจาคโลงศพ

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 15 โลง ผ้าขาวดิบ 15 ผืนให้กับสมาคมรวมใจ อ.สันป่าตอง 19 มิ.ย. 2564

ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโลงศพ 15 โลงพร้อมผ้าขาวดิบ 15 […]

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 15 โลงเตรียมพร้อมสำหรับส่งมอบต่อ 16 มิ.ย. 2564

โลงศพจำนวน 15 โลงได้นำมาส่งยังวัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้ […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต ต.สบเปิง อ.แม่แตง 13 มิ.ย. 2564

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพจำนวน 1 โลง เพื่อใช้กับผู้เสียชีวิตใ […]

วัดหนองก๋ายมอบผ้าขาวดิบ 41 ผืนให้กับวัดทุ่งสีทอง อ.แม่แตง 5 มิ.ย. 2564

วัดหนองก๋ายมอบผ้าขาวดิบ ผ้าดิบห่อศพจำนวน 41 ผืนให้กับวั […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 18 โลงให้กับ อบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 25 พ.ค. 2564

ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโลงศพ 18 โลง ที่เจ้าภาพทุกท […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 1 โลงให้กับผู้เสียชีวิตบ้านต้นลาน ต.สบเปิง 24 พ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพจำนวน 1 โลงให้กับผู้เสียชีวิต บ้านต้ […]

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพ 20 โลงเตรียมความพร้อมสำหรับการบริจาคโลงศพต่อไป 23 พ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการบริจาคจาก […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพ 50 โลงผ้าขาวดิบ 50 ผืน ให้กับมูลนิธิกู้ภัยพระบรมธาตุดอยสุเทพ(เขตดอยเต่า) 20 พฤษภาคม 2564

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบ […]

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพ 20 โลงเตรียมความพร้อมสำหรับการบริจาคโลงศพต่อไป 20 พ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการบริจาคจาก […]

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพ 20 โลงเตรียมความพร้อมสำหรับการบริจาคโลงศพต่อไป 19 พ.ค. 2564

วัดหนองก๋ายรับมอบโลงศพจำนวน 20 โลงที่ได้รับการบริจาคจาก […]

 
x
 Line
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!