Tag Archives: มอบน้ำดื่ม

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวดสำหรับใช้ในงานฉลองพัดยศ วัดแม่ตะมาน อ.แม่แตง 17 มิ.ย. 2567

น้ำดื่ม 600 ขวด เจ้าภาพร่วมถวายแด่วัดแม่ตะมาน อ.แม่แตง […]

น้ำดื่ม 6,000 ขวด ที่เจ้าภาพได้ร่วมกันถวาย นำมาส่งที่วัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 15 มิ.ย. 2567

ขออนุโมทนาเจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญน้ำดื่ม รับอานิสงส์ปัญหาใ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวดสำหรับใช้ในงานสรงน้ำพระธาตุ วัดห้วยไร่ อ.แม่แตง 14 มิ.ย. 2567

น้ำดื่มบุญเศรษฐี 600 ขวด ได้ถวายให้กับวัดห้วยไร่ อ.แม่แ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวดสำหรับใช้ในงานสรงน้ำพระธาตุ วัดบ้านใหม่ ต.ช่อแล อ.แม่แตง 13 มิ.ย. 2567

ช่วงนี้เป็นฤดูแห่งงานบุญสรงน้ำพระธาตุประจำปีของแต่ละวัด […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 600 ขวดสำหรับใช้ในงานสรงน้ำพระธาตุ วัดร่ำเปิง อ.แม่แตง 12 มิ.ย. 2567

น้ำดื่มน้ำบุญ 600 ขวด วันนี้ได้ถวายให้กับวัดร่ำเปิง อ.แ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 720 ขวดมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่แตง 10 มิ.ย. 2567

น้ำดื่ม 60 แพ็ค 720 ขวดได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถา […]

วัดหนองก๋ายมอบข้าวสาร 100 กก. น้ำดื่ม 600 ขวด ถุงขยะกระสอบใหญ่ ให้กับครูนักเรียน รร.บ้านผาหมอน อ.แม่แตง

วัดหนองก๋ายได้มอบข้าวสาร 100 กก. น้ำดื่ม 600 ขวด พร้อมถ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 360 ขวด ถวายแด่วัดหนองบัวเมืองนิพพาน 5 มิ.ย. 2567

น้ำดื่ม 360 ขวด ได้ถวายแด่พระภิกษุสามเณร วัดหนองบัวเมือ […]

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 360 ขวด ให้กับ อบต.สบเปิง สำหรับใช้ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 4 มิ.ย. 2567

บุญน้ำดื่ม 360 ขวดในวันนี้ได้มอบให้กับ อบต. สบเปิง สำหร […]

น้ำดื่ม 6,000 ขวด ที่เจ้าภาพได้ร่วมกันถวาย นำมาส่งที่วัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 1 มิ.ย. 2567

ขออนุโมทนาเจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญน้ำดื่ม รับอานิสงส์ปัญหาใ […]