Tag Archives: มอบน้ำดื่ม

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับเทศบาลต.เจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพน้ำดื่ม 1,200 ขวด มอบให้กับเจ้าหน้ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำดื่ม 1,800 ขวดให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองก๋าย

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพน้ำดื่มบุญเศรษฐี 1,800 ขวด ถวายให้ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับปางฮ่างฯ ต.สบเปิง อ.แม่แตง สำหรับใช้ในงานพุทธาภิเษก

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพน้ำดื่มบุญเศรษฐี 600 ขวด มอบให้กับ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 2,760 ขวดให้กับ 2 วัดสำหรับใช้ในงานบุญต่อไป

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพน้ำดื่มบุญเศรษฐีมอบให้กับ 2 วัดด้ว […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดสำหรับใช้ในงานบำเพ็ญกุศลศพบ้านห้วยส้มสุก อ.แม่ริม

7 มิ.ย. 2565 วัดหนองก๋ายอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ได้มอบน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 1,512 ขวดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ของศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย

20 พ.ค. 2565 วัดหนองก๋ายอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ได้มอบน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดสำหรับใช้ในงานบุญ ภายในบ้านท่าข้าม ต.สบเปิง อ.แม่แตง

15 พ.ค. 2565 วัดหนองก๋ายอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ได้มอบน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับที่ว่าการอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่

14 พ.ค. 2565 วัดหนองก๋ายอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ได้มอบน […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ภายในหมู่บ้านหนองก๋าย ต.สันป่ายาง

23-24 เมษายน 2565 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายได้มอบอาห […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับ รพ.สต.สันป่าตึง ต.สันป่ายาง สำหรับบริการประชาชนในจุดฉีดวัคซีน

20 เม.ย. 2565 วัดหนองก๋ายอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ได้มอบ […]