Tag Archives: มอบน้ำดื่ม

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 3,000 ขวดให้กับอ.แม่แตง สำหรับใช้ในงานวิ่งการกุศล 2566

น้ำดื่มบุญเศรษฐี 3,000 ขวดนี้มอบให้กับอำเภอแม่แตง สำหรั […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับวัดสหกรณ์นิคมหัวงาน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

น้ำดื่มบุญเศรษฐี 600 ขวดนี้ถวายให้กับวัดสหกรณ์นิคมหัวงา […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับวัดศรีโสดา (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงใหม่

น้ำดื่มบุญเศรษฐี บุญนี้มีอานิสงส์แห่งความชุ่มเช่นทั้งคร […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 1,100 ขวดให้กับ 3 หน่วยงานสำหรับใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ

น้ำดื่มบุญเศรษฐี มีกินไม่มีหมด บุญนี้ 1,100 ขวด มอบให้ก […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 840 ขวด ให้กับองค์การนั […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 840 ขวดให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้สำหรับใช้ในงานวันเด็กของทางม.

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 840 ขวด ให้กับองค์การนั […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 500 ขวดให้กับโรงเรียนวัดบ้านเหล่า สำหรับใช้ในงานทอดผ้าป่าของทางโรงเรียน

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 500 ขวด ให้กับโรงเรียนว […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำดื่ม 2,400 ขวดแด่พระภิกษุสามเณรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์(วัดศรีโสดา)

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำดื่ม 2,400 ขวด ให้กับโรงเรี […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 360 ขวดให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 360 ขวด ให้กับศูนย์วิจั […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 480 ขวดให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 480 ขวด ให้กับสำนักงานเ […]