Tag Archives: มอบน้ำดื่ม

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำดื่ม 600 ขวดให้กับวัดพระธาตุสุนันทา สำหรับใช้ในงานประชุมคณะสงฆ์

สายธารแห่งบารมีอันยอดยิ่ง 600 ขวด เจ้าภาพทุกท่านได้ถวาย […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำดื่ม 1200 ขวดให้กับโรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในสังฆราชูปถัมภ์) จ.เชียงใหม่

สายธารน้ำใจแห่งศรัทธาจากเจ้าภาพทุกท่าน ได้ร่วมถวายน้ำดื […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำดื่ม 1200 ขวดให้กับโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงค์ วัดศรีโสดา

ชุ่มฉ่ำดั่งสายบุญหลั่งไหลเหมือนสายน้ำ น้ำดื่ม 1200 ขวดไ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 1200 ขวดให้กับ อบต.สบเปิง อ.แม่แตง สำหรับใช้ในงานพระธรรมทูตสัญจร

ต่อจากนี้อานิสงส์แห่งความชุ่มเย็น จะหลั่งไหลตลอดไป อนุโ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 360 ขวดให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่แตง สำหรับใช้บริการในจุดบริการประชาชน

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค 360 ขวดให้ […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 1500 ขวดให้กับวัดหนองบัวเมืองนิพพาน สำหรับใช้ในงานพระธรรมทูตสัญจร

มาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ที่ร่วมกันถวายน้ำดื่ม 1, […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 1200 ขวดให้กับวัดหนองบัวเมืองนิพพาน สำหรับใช้ในงานพระธรรมทูตสัญจร

มาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ที่ร่วมกันถวายน้ำดื่ม 1, […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 1440 ขวดให้กับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอแม่แตง

10 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในปีนี้วัดหน […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 360 ขวด ข้าวสา 50 กิโลกรัมให้กับโรงพยาบาลแม่แตง

ข้าวสาร 50 กิโลกรัม พร้อมกับ น้ำดื่ม 360 ขวดเจ้าภาพทุกท […]

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพมอบน้ำดื่ม 360 ขวดให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่แตง สำหรับใช้บริการในจุดบริการประชาชน

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค 360 ขวดให […]