Tag Archives: มอบอาหาร

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่ม บ้านม่อนเงาะ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง

7 ตุลาคม 2565ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋าย ได้มอบสิ่งของ […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ภายในหมู่บ้านหนองก๋าย ต.สันป่ายาง

23-24 เมษายน 2565 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายได้มอบอาห […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบข้าวสาร น้ำดื่ม ปลากระป๋อง เบเกอรี่ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ภายในหมู่บ้านหนองก๋าย ต.สันป่ายาง

6 เมษายน 2565 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายได้มอบข้าวสาร […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 เบเกอรี่ 100 ชุดถวายแด่พระภิกษุติวสอบเปรียญธรรม ณ วัดดอยสัพพัญญู

13 กุมภาพันธ์ 2565 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่ชัย […]

ทำบุญตักบาตร รับอรุณ กับวัดหนองก๋าย สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา และอยากทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ 9 ก.พ. 2565

ทำบุญตักบาตรรับอรุณ กับวัดหนองก๋าย สำหรับผู้ที่ไม่มีเวล […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 2,400 ขวดให้กับวัดพระธาตุดอยสะเก็ดสำหรับใช้ในงานบุญของวัด

8 กุมภาพันธ์ 2565 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่ชัยม […]

ทำบุญตักบาตร รับอรุณ กับวัดหนองก๋าย สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา และอยากทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ 8 ก.พ. 2565

ทำบุญตักบาตรรับอรุณ กับวัดหนองก๋าย สำหรับผู้ที่ไม่มีเวล […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับ อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน สำหรับมอบให้ประชาชนในพื้นที่

7 กุมภาพันธ์ 2565 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่ชัยม […]

ทำบุญตักบาตร รับอรุณ กับวัดหนองก๋าย สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา และอยากทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ 1 ก.พ. 2565

ทำบุญตักบาตรรับอรุณ กับวัดหนองก๋าย สำหรับผู้ที่ไม่มีเวล […]

ชมรมกู้ภัยจิตอาสาวัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับวัดศรีโสดา(พระอารามหลวง) ในงานปฐมนิเทศพระธรรมจาริก

1 กุมภาพันธ์ 2565 ชมรมกู้ภัยจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่ชัยม […]