[8 ก.ค. 2564]อัพเดทการก่อสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา (จำลอง) วัดหนองก๋าย

อัพเดทการก่อสร้างล่าสุดของอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) ของวัดหนองก๋ายการฉาบผนังในชั้นแรกนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะนี้ทางทีมช่างกำลังดำเนินการฉาบในชั้นต่อไป

‼พิเศษ ร่วมบุญครบทุก 299 บาท‼
รับฟรียันต์ท้าวเวสสุวรรณ จำนวน 1 ผืน (เลือกสีได้ประจำวันเกิด มีทั้งหมด 7 สี)

฿299.00

ยันต์ท้าวเวสสุวรรณ

ยันต์ท้าวเวสสุวรรณ วันจันทร์

฿299.00

ยันต์ท้าวเวสสุวรรณ

ยันต์ท้าวเวสสุวรรณ วันอังคาร

฿299.00

ยันต์ท้าวเวสสุวรรณ

ยันต์ท้าวเวสสุวรรณ วันพุธ

฿299.00
฿299.00

ยันต์ท้าวเวสสุวรรณ

ยันต์ท้าวเวสสุวรรณ วันศุกร์

฿299.00

ยันต์ท้าวเวสสุวรรณ

ยันต์ท้าวเวสสุวรรณ วันเสาร์

฿299.00

บัญชีร่วมทำบุญ

สร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) วัดหนองก๋าย

กองทุนพระอุโบสถ วัดหนองก๋าย

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม

เลขที่บัญชี 087-2-00700-8

กองทุนพระอุโบสถ วัดหนองก๋าย

ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่ริม

เลขที่บัญชี 358-075297-4

กองทุนพระอุโบสถ โดยวัดหนองก๋าย

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่ริม

เลขที่บัญชี 853-210309-7

เชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี กรุงเทพ-เชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

เพื่อนำปัจจัยบุญสมทบทุนสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา (จำลอง)

ทอดถวาย ณ วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๗  พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๒

            วัดหนองก๋าย กำลังทำการก่อสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) เพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรม สร้างพระภิกษุหน่อเนื้อนาบุญ  สืบต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งการสร้างอุโบสถนั้น เป็นบุญที่หาทำได้ยาก เป็นบุญใหญ่ มีมหาอานิสงส์ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในชีวิตครอบครัว เปรียบเสมือนการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทรัพย์สิน เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ สามารถทำให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐี ที่ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์อันมากมาย เพราะได้บริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา และเนื้อนาบุญอันเลิศ ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดทั้งชาตินี้และชาติหน้าให้ผู้สร้างได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง รวมถึงอานิสงส์สู่ภพชาติต่อๆ ไป ให้ไปกำเนิดในที่ๆ ดี

            และในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ นี้เป็นวาระดิถีอันดี ที่จะสร้างมหาอานิสงส์ใหญ่กับถาวรวัตถุอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพราะวัดหนึ่งจะมีอุโบสถได้เพียง 1 หลังเท่านั้น และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค (๑๐ / ๑๓๑ / ๑๖๓) เรื่องขออานิสงส์ของการนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ว่า สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา และหนึ่งในนั้นคือมหาเจดีย์พุทธคยาที่ควรระลึกว่าพระตถาคตตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญานในที่นี้ ต่อเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตใจเลื่อมใจกราบไหว้บูชา ทั้งหมดเบื้องหน้าเมื่อตายไปจักเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์

          ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ทอดถวายเพื่อนำปัจจัยบุญสมทบทุนสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) โดยทั่วกัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ประกอบด้วย ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ เจริญด้วย จุตรพิทธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทิพาราตรีกาญเทอญฯ

การก่อสร้างล่าสุดของอุโบสถ ทรงเจดีย์พุทธคยา (จำลอง) วัดหนองก๋าย

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๗  พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๒

เวลา ๐๗.๓๐ น. คณะศรัทธาประชาชน คณะศิลปินดาราพร้อมกันตั้งขบวน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนสันป่าตึง

เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะศรัทธาประชาชน คณะศิลปินดาราร่วมอัญเชิญพาน ผ้าห่มหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล บายศรี องค์กฐิน พร้อมขบวนดุริยางค์ คณะหาบเงิน หาบทอง พานดอกไม้ ขบวนตุงเงิน ตุงทอง ตุง ๑๒ ราศี เป็นขบวนใหญ่เข้าสู่วัดหนองก๋าย

เวลา ๐๙.๓๙ น. พิธีถวายผ้าห่มองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล คณะศรัทธา คณะศิลปินดาราร่วมตั้งจิตอฐิษฐาน พร้อมถวายผ้าห่มฯ และบริวาร

เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีบวงสรวง และจุดเทียนสมโภชหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล

เวลา ๑๐.๔๐ น. รำถวายอวยพร องค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร คณะศรัทธาทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๓๑ น. ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารกฐิน รอบพระวิหารวัดหนองก๋าย ๓ รอบ และประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี ๒๕๖๔

เวลา ๑๕.๐๐ น. ถวายพระสีวลี ๑๒ องค์ ให้กับ ๑๒ วัด

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x