[17 ม.ค. 2566]ภาพพิธีบวชพระ บวชฟรีในโครงการบวชพระฯ ของวัดหนองก๋าย

?การบวชในโครงการของทางวัดหนองก๋ายนี้ “บวชฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีบุญทุกท่าน ที่มีความตั้งใจอยากจะสร้างหน่อเนื้อนาบุญ สืบต่อพระพุทธศาสนา
?สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพใหญ่ หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา โดยเจ้าภาพใหญ่ 20,000 บาทต่อรูป และร่วมบุญเครื่องบริขารและสังฆทานได้ตามกำลังศรัทธา
?ร่วมบุญผ่านบัญชี กองทุนบวชพระวัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าแพ เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 103-3-84890-7
⭐ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 062-424-96-59

กองทุนบวชพระวัดหนองก๋าย

เลขที่บัญชี 103-3-84890-7Account Number : 103-3-84890-7
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim

ช่องทางการติดต่อกับวัดหนองก๋าย กับ LINE ออฟฟิเชียล

คุณสามารถสแกน QR Code นี้

หรือคลิ๊กที่ลิ้งค์ https://lin.ee/x7wWwMS

แอดโดยตรงผ่าน @watnonggai ติดต่อการร่วมบุญต่างๆ

พร้อมรายละเอียดการขอรับใบอนุโมทนาบัตรจากทางวัดได้โดยตรง

บวชพระ 99 รูป 99 วัน

โครงการบวชพระ 99 รูป 99 วัน เป็นโครงการบวชฟรีที่เปิดโอกาสให้กับกุลบุตร ผู้ที่มีความต้องการเป็นหน่อเนื้อนาบุญ สืบทอด สานต่อพระพุทธศาสนา ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ธงชัยของพระอรหันต์ ผู้ที่ได้บรรพชาอุปสมบทได้ครองผ้ากาวะ คือผู้ประกาศตน ที่จะมุ่งดำเนินไปสู่ความเป็นพระอรหันต์
 
และเป็นโครงการที่จะเปิดรับเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธา เป็นหนึ่งในการสร้างหน่อเนื้อนาบุญในครั้งนี้ได้ เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อรับมหาอานิสงส์จากการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้ช่วยเหลือผู้ที่มีความตั้งใจที่จะบวช แต่ขาดแคลนปัจจัยในการบวชอีกด้วย
 
ถึงแม้จะครบจำนวนแล้ว โครงการบวชพระฯ นี้ก็ยังดำเนินต่อไปไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างมหาอานิสงส์ให้กับเจ้าภาพที่ยังมีความต้องการ และกุลบุตรที่มีความพร้อม ความตั้งใจในการบวชต่อไป

อานิสงส์การเป็นเจ้าภาพบวชพระ

ย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์ มีชาติตระกูลสูง เป็นผู้รุ่งเรืองด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธาที่มั่นคง เป็นสัมมาทิฎฐิบุคคล ผู้ทรงจำดี มีปฎิภาณว่องไว เป็นผู้ที่มีอาชีพและกิจการมั่นคงตลอดไป

เป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวดา ย่อมปลอดภัยจากศัตรูหมู่พาลทั้งหลาย เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สง่างาม และเป็นผู้ทีมีอิสระเสรี เป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนามาก

เมื่อยังไม่หมดกิเลส เมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาหรือพรหม สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าภาพจะได้อานิสงส์คนละ 12 กัปป์ ต่อ 1 รูป มีโอกาสได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผล นิพพานได้ง่าย

รวมโครงการบวชทั้งหมดที่ผ่านมา

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x